CONVOCATORIA PARA AMPLIACIÓN DA LISTA DE EMPREGO PARA NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUBESCALA AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL

04/02/2019

CONVOCATORIA PARA AMPLIACIÓN DA LISTA DE EMPREGO PARA NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS SUBESCALA AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL

Actualizado a 4 febreiro 2019

O obxecto desta convocatoria a selección de seis aspirantes para ampliación da Lista de emprego para o nomeamento de funcionarios interinos da Escala de Administración Xeral, Subescala Auxiliar, pertencente ao Subgrupo de clasificación profesional C2 de funcionarios, aprobada por resolución da Alcaldía núm. 1676/2016 do 19 de outubro (convocatoria BOP núm.127 6-7-2018). A cal mantén a súa vixencia ata o 19-10-2019

IMPORTANTE: As instancias solicitando tomar parte nas probas selectivas presentaranse no Rexistro Electrónico Xeral deste Concello ou polos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, durante o prazo de SETE días hábiles a partir do seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.


CONVOCATORIA 2016 LISTA EMPREGO FUNCIONARIOS INTERINOS AUXILIAR ADMINISTRACIÓN XERAL

 

Arquivado en:
Novas. Avisos.

AXENDA