BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE FUNCIONARIOS/AS DE BIBLIOTECARIO/A

26 / MAR / 2024

BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE FUNCIONARIOS/AS DE BIBLIOTECARIO/A

ACTUALIZADO COA BOLSA DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO POSTOS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESTADO A 5-10-2023

Formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario ou calquera das situacións consideradas no art. 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, así como para substitucións por vacacións ou permisos do persoal funcionario bibliotecario/a.

IMPORTANTE: O prazo para a presentación de instancias é de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación na sede e/ou no BOP. O prazo remata o 14 de febreiro de 2020.

 

Arquivado en