Alcaldía

Concello de Sada

Óscar Benito Portela Fernández

Oscar Benito Portela

Alcalde

981 620 075 (ext 225)
oscar.portela@sada.gal

 

 

 

 

Saúdos veciñanza,

Este mandato ten para min unha principal liña estratéxica: a normalidade. Logo do convulso final do pasado mandato, queremos que Sada goce da tranquilidade política que as veciñas e veciños reclamades. Unha administración pública, especialmente un concello, necesita traballar no día a día para a súa veciñanza sen perder o tempo el liortas. E niso estamos, traballando.

As infraestruturas públicas, dende o saneamento á mobilidade, seguen a ser unha das nosas prioridades para este mandato. Catro anos nos que continuaremos apostando polas políticas sociais, que co goberno de Sadamaioría acadaron o orzamento máis alto da súa historia. Orzamentos nos que tamén se reflicte o noso compromiso para facer desta vila un concello dinámico e atractivo dende un punto de vista económico e empresarial.

Non quero esquecerme doutros piares fundamentais para o noso goberno como son a educación e a cultura, cun traballo diario para ofrecer o mellor servizo público e as actividades máis atractivas para as nosas fillas e fillos. E destacar tamén a aposta polo deporte, ben sexa nas infraestruturas ou na promoción da actividade deportiva como elemento fundamental dunha vida saudable.

En definitiva, unha Sada para toda a cidadanía é o que buscamos neste mandato no que novamente vos animo a achegarvos polo Concello, visitar esta web e coñecer ó voso goberno. A facernos chegar dúbidas, preocupacións e suxestións. Xuntos, un mandato máis, estamos a construír a Sada do futuro.

 

Opina


Queremos escuchar vuestra opinión. Para nosotros es fundamental conocer vuestras propuestas, reflexiones, etc. Todo suma, todo auudará a hacer una Sada mejor.

Utilizad esta herramienta, participad de manera activa. Todos y todas podemos ayudar. 

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable: Concello de Sada.
Finalidade: Obtención do teu consentimento para responder as cuestións que nos expós a través do noso formulario de contacto.
Lexitimación: Consentimento do interesado.
Destinatarios: Non se cederán datos a terceiros, salvo obrigación legal.
Dereitos: Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.
Información adicional: Podes consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte ligazón: Política de Privacidade

 


Urbanismo

Actualidade

CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PLAZA DE ORDENANZA,... PERSONAL FUNCIONARIO

30 / NOV / 2023

Proceso selectivo para a provisión en propiedade, polo sistema de oposición por quenda libre, dunha (1) praza de ordenanza, persoal funcionario, pertencente á escala de Administración Xeral, Subescala Subalterna, Grupo E/AP, vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2022, en todo aquelo que non estea previsto nas Bases xerais dos procesos selectivos para o desenvolvemento da Oferta de Emprego Público para o Concello de Sada do ano 2022, aprobadas pola resolución da Alcaldía núm. 789/2023, 27 de abril e publicado no BOP núm 85 de 05-05-2023

COMPARTIR EN:

Sada enciende una Navidad Solidaria

29 / NOV / 2023

El Ayuntamiento de Sada organiza el acto de encendido del alumbrado navideño para la tarde del 7 de diciembre con sorteo de vales y regalo, música y solidaridad. La concejalía de Promocíon Económica y Turismo programa también para el mismo día una Noche Blanca con ofertas y promociones del comercio local que tendrá horario de cierre tardío.

COMPARTIR EN:

SUBVENCIONES DEPORTISTAS TEMPORADA 2022-2023

27 / NOV / 2023

O obxecto da presente convocatoria é establecer os criterios e o procedemento para a concesión de bolsas a deportistas de nivel do Concello de Sada, de acordo cos principios de obxectividade, concorrencia e publicidade coa intención de fomentar o deporte de nivel entre os veciños e veciñas do municipio. As axudas son individuais e serán concedidas exclusivamente para o financiamento dos gastos correntes derivados de participar en competicións deportivas oficiais a nivel comunitario, nacional ou internacional cuxas disciplinas estean recoñecidas pola federación galega, nacional ou internacional da disciplina en cuestión e polo Consejo Superior de Deportes. Tempada 2022/2023.

COMPARTIR EN:

El Ayuntamiento de Sada, a través de la Concejalía... de Bienestar social, Igualdad y Empleo organiza una jornada de sensibilización sobre la importancia de la atención temprana

27 / NOV / 2023

El Ayuntamiento de Sada y COGAMI organizan el próximo 29 de noviembre a las 18 horas en la Capilla de San Roque una jornada de sensibilización en la que se ofrecerá a las familias información sobre los beneficios de la atención temprana.

COMPARTIR EN:

SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS 2023

24 / NOV / 2023

Por medio do decreto núm. 2125/2023 do 16 de novembro, a Alcaldía do Concello de Sada resolveu aprobar a convocatoria de subvencións municipais dirixida a entidades deportivas para o exercicio 2023.

COMPARTIR EN:

SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES DE SADA 2023

24 / NOV / 2023

Esta convocatoria ten por obxecto establecer o procedemento e criterios para a concesión de subvencións no ámbito do termo municipal de Sada nas materias de “Organización de actividades culturais de interese xeral”, en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de obxectividade, igualdade de concorrencia e publicidade.

COMPARTIR EN:

AYUDAS ESCOLARIZACIÓN CONCELLO DE SADA CURSO 2023-...2024

22 / NOV / 2023

La presente convocatoria tiene por objeto a concesión de ayudas económicas a las familias para atender a los gastos originados por el comienzo del curso escolar del alumnado, entendiendo por tales la adquisición de libros, material didáctico complementario, vestuario y otros gastos directamente relacionados.

COMPARTIR EN:

BOLSAS DE EMPLEO CON CARÁCTER INTERINO PARA PUESTO...S DE EDUCADOR SOCIAL

21 / NOV / 2023

Estas bases específicas teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario ou calquera das situacións contempladas no art. 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, ou contratacións temporais de carácter laboral do art. 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, así coma para substitucións por vacacións ou permisos do persoal educador social, da escala de administración especial, subescala técnica, en todo aquelo que non estea previsto nas “BASES XERAIS PARA ELABORAR BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DO CONCELLO DURANTE O 2023”, aprobadas por Resolución de Alcaldía de data 15 de marzo de 2023. (BOP núm.57, do 23-03-2023).

COMPARTIR EN:

Convocatoria plaza de auxiliar administrativo de s...ecretaría (estabilización)

21 / NOV / 2023

Convocatoria para la provisión en propiedad por el sistema de concurso-oposición de una (1) plaza de auxiliar administrativo (de secretaría), funcionario (estabilización) OEPE 11-2022

COMPARTIR EN:

El gobierno de Sada trabaja para cubrir todas las ...plazas y turnos de la Policía Local después de aumentar la inversión en este servicio

21 / NOV / 2023

Ayer por la tarde se celebró Pleno Extraordinario en el que el ejecutivo de Benito Portela hizo repaso de la situación de la seguridad ciudadana en el municipio, así como de los recursos existentes para su mantenimiento y los refuerzos previstos para mejorar el servicio. El próximo lunes 4 de diciembre se convocará Junta Local de Seguridad en la que abordar con la Subdelegación del Gobierno asuntos de su competencia vinculados con la seguridad en nuestro municipio

COMPARTIR EN:

Proceso selectivo plaza de funcionario: Orientador... laboral, estabilización

20 / NOV / 2023

Proceso selectivo provisión en propiedade polo sistema de concurso-oposición por quenda libre de unha (1) praza de funcionario denominada: Orientador laboral, pertencente á escala de administración especial, subescala técnica ,grupo A, subgrupo A2, incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2022 de estabilización OEPE 18-2022

COMPARTIR EN:

APOYO A LAS PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS DEPEND...IENTES EN SADA

20 / NOV / 2023

Los Servicios Sociales de la Concejalía de Benestar Social del ayuntamiento de Sada programan el Taller gratuito de apoyo a las personas cuidadoras de personas dependientes "Cuidarte para cuidar"

COMPARTIR EN:

VER MÁIS NOVAS