Actualidad

Sada enciende una Navidad Solidaria

29 / NOV / 2023

El Ayuntamiento de Sada organiza el acto de encendido del alumbrado navideño para la tarde del 7 de diciembre con sorteo de vales y regalo, música y solidaridad. La concejalía de Promocíon Económica y Turismo programa también para el mismo día una Noche Blanca con ofertas y promociones del comercio local que tendrá horario de cierre tardío.

COMPARTIR EN:

SUBVENCIONES DEPORTISTAS TEMPORADA 2022-2023

27 / NOV / 2023

O obxecto da presente convocatoria é establecer os criterios e o procedemento para a concesión de bolsas a deportistas de nivel do Concello de Sada, de acordo cos principios de obxectividade, concorrencia e publicidade coa intención de fomentar o deporte de nivel entre os veciños e veciñas do municipio. As axudas son individuais e serán concedidas exclusivamente para o financiamento dos gastos correntes derivados de participar en competicións deportivas oficiais a nivel comunitario, nacional ou internacional cuxas disciplinas estean recoñecidas pola federación galega, nacional ou internacional da disciplina en cuestión e polo Consejo Superior de Deportes. Tempada 2022/2023.

COMPARTIR EN:

El Ayuntamiento de Sada, a través de la Concejalía... de Bienestar social, Igualdad y Empleo organiza una jornada de sensibilización sobre la importancia de la atención temprana

27 / NOV / 2023

El Ayuntamiento de Sada y COGAMI organizan el próximo 29 de noviembre a las 18 horas en la Capilla de San Roque una jornada de sensibilización en la que se ofrecerá a las familias información sobre los beneficios de la atención temprana.

COMPARTIR EN:

BOLSAS DE EMPLEO CON CARÁCTER INTERINO PARA PUESTO...S DE EDUCADOR SOCIAL

21 / NOV / 2023

Estas bases específicas teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario ou calquera das situacións contempladas no art. 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, ou contratacións temporais de carácter laboral do art. 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, así coma para substitucións por vacacións ou permisos do persoal educador social, da escala de administración especial, subescala técnica, en todo aquelo que non estea previsto nas “BASES XERAIS PARA ELABORAR BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DO CONCELLO DURANTE O 2023”, aprobadas por Resolución de Alcaldía de data 15 de marzo de 2023. (BOP núm.57, do 23-03-2023).

COMPARTIR EN:

APOYO A LAS PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS DEPEND...IENTES EN SADA

20 / NOV / 2023

Los Servicios Sociales de la Concejalía de Benestar Social del ayuntamiento de Sada programan el Taller gratuito de apoyo a las personas cuidadoras de personas dependientes "Cuidarte para cuidar"

COMPARTIR EN:

MARCHA SOLIDARIA SOBRE RUEDAS EN SADA

07 / NOV / 2023

El Club Ciclista Sada y el Ayuntamiento de Sada organizan el domingo 3 de diciembre a MARCHA SOLIDARIA SOBRE RUEDAS que tendrá salida a las 11:30 horas desde la Plaza Irmáns Suárez Picallo.

COMPARTIR EN:

Filtrar

SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES DE SADA 2023

SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES DE SADA 2023

Esta convocatoria ten por obxecto establecer o procedemento e criterios para a concesión de subvencións no ámbito do termo municipal de Sada nas materias de “Organización de actividades culturais de interese xeral”, en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de obxectividade, igualdade de concorrencia e publicidade.


24 / NOV / 2023

COMPARTIR EN:
Sada adjudica la reforma de la antigua Escuela de Carnoedo

Sada adjudica la reforma de la antigua Escuela de Carnoedo

O Concello de Sada reformará o inmoble para habilitar na planta baixa un aula infantil-ludoteca e un ximnasio e na planta alta unha sala destinada a aula musical e tamén espazos destinados ás asociacións e clubs deportivos do municipio, para organizar reuniones e atender aos seus asociados.


09 / NOV / 2023

COMPARTIR EN:
El "Samaín" de Sada

El "Samaín" de Sada

Xincana de Samaín-Truco ou Trato, Bosque do Terror no Curruncho, actividades nas parroquias, teatro infantil, cinema de terror ou a segunda edición do concerto Mortos na Vila II: Unha noite de Punk-Rock, entre as actividades programadas polas concellerías de Cultura, de Xuventude e de Turismo e Promoción Económica.


26 / OUT / 2023

COMPARTIR EN:
SAMAÍN 2023 SADA

SAMAÍN 2023 SADA

As concellerías de Cultura, de Xuventude e de Turismo organizan as actividades do SAMAÍN SADA 2023


12 / OUT / 2023

COMPARTIR EN:
"CONTAMAXIAS" EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SADA

"CONTAMAXIAS" EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SADA

La biblioteca municipal de Sada programa una sesión de animación a la lectura en la que el Mago Paco mezclará cuentos, juegos y magia.


06 / OUT / 2023

COMPARTIR EN:
IV CONCURSO DE ESCAPARATES DE MEDO 2023

IV CONCURSO DE ESCAPARATES DE MEDO 2023

O Concello de Sada organiza unha serie de actividades programadas para celebrar o Samaín en colaboración co comercio local.


03 / OUT / 2023

COMPARTIR EN:
Cuentacuentos en movimiento en la Biblioteca Municipal: libros y yoga!

Cuentacuentos en movimiento en la Biblioteca Municipal: libros y yoga!

Sesión de cuentacuentos a cargo de Árbore Azul en la que niñas y niños aprenderán técnicas de respiración y posturas de yoga.


27 / SEP / 2023

COMPARTIR EN:
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO CURSO 2023-2024

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO CURSO 2023-2024

A Escola Municipal de Teatro, dependente da Concellería de Cultura do Concello de Sada, oferta unha proposta no eido das artes escénicas, desenvolvéndose fóra do horario lectivo en equipamentos municipais. Os seus obxectivos céntranse, por unha parte, na creación dunha oferta socieducativa que permita o fomento de novas capacidades e por outra, como obxectivo pedagóxico desenvolver as capacidades creativas, comunicativas e expresivas do alumnado a través do xogo, a improvisación teatral e o intercambio de roles.


19 / SEP / 2023

COMPARTIR EN:
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA MATRÍCULA CURSO 23-24

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA MATRÍCULA CURSO 23-24

BASES QUE REXEN O PROCESO DE ADMISIÓN E MATRICULACION NA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE SADA. CURSO 2023-2024


25 / AGO / 2023

COMPARTIR EN:
FIESTAS DE SADA 2023

FIESTAS DE SADA 2023


01 / AGO / 2023

COMPARTIR EN:
El XVI Encuentro de Embarcaciones Tradicionales de Galicia cierra su inscripción con 106 barcos, que estarán en Sada del 3 al 6 de agosto

El XVI Encuentro de Embarcaciones Tradicionales de Galicia cierra su inscripción con 106 barcos, que estarán en Sada del 3 al 6 de agosto

El evento reunirá barcos llegados desde Galicia, Euskadi, Cataluña y también desde Irlanda y programa actividades de mar y tierra durante los cuatro días.


30 / XUL / 2023

COMPARTIR EN: