Actualidad

Fiestas del Carmen 2024

09 / XUL / 2024

COMPARTIR EN:

SADA MÓVESE 2024

03 / XUL / 2024

A Concellaría de Deporte, Educación e Xuventude do Concello de Sada, programa SADA MÓVESE 2024, diversas actividades de lecer para a cidadanía que terán lugar no mes de xullo

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA DE PUESTOS DEL MARCADO MARIÑEIRO DE L...AS FIESTAS DEL CARMEN 2024

12 / XUL / 2024

O Concello de Sada convoca a adxudicación de postos do Marcado Mariñeiro dentro dunha nova edición das tradicionais Festas do Carme. A comunidade sadense ten un pasado totalmente ligado ao mar e á pesca. É por iso que as Festas do Carme son, sen dúbida, unha das datas máis destacadas do calendario de festexos que emanan da cultura popular.

COMPARTIR EN:

SERVICIO DE COMEDOR EN EL CEIP SADA Y CONTORNOS CU...RSO 2024-2025

12 / XUL / 2024

Procedemento de matrícula do servizo de comedores escolares no CEIP Sada y Contornos xestionados polo Concello de Sada, para o curso escolar 2024-2025. En función das situacións sobrevidas que puideran xerarse, o servizo poderá sufrir cambios no desenvolvemento do mesmo.

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD POR EL... SISTEMA DE OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

11 / XUL / 2024

As presentes bases teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso selectivo para a provisión en propiedade, polo sistema de oposición por quenda libre, dunha (1) praza de Técnico de Administración Xeral funcionario de carreira da Escala de Administración Xeral, Subescala Técnica, pertencente ao Grupo A, subgrupo A1 de clasificacións, vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2021 (BOP núm. 246, do 28-12-2021) en todo aquelo que non estea previsto nas Bases xerais dos procesos selectivos para o desenvolvemento da Oferta de Emprego Público para o Concello de Sada do ano 2021, aprobadas pola resolución da Alcaldía núm. 788/2023, 27 de abril e publicado no BOP núm 85, do 05-05-2023.

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA BOLSA DE EMPLEO DE CONSERJE/ORDENANZA

09 / XUL / 2024

O Concello de Sada convoca selección de persoal con caracter interino para postos de persoal laboral ou persoal funcionario de conserxe/ordenanza:

COMPARTIR EN:

Filtrar

BOLSAS DE EMPREO PARA PUESTOS DE EDUCADOR SOCIAL 2024

BOLSAS DE EMPREO PARA PUESTOS DE EDUCADOR SOCIAL 2024

Proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario ou calquera das situacións contempladas no art. 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, ou contratacións temporais de carácter laboral do art. 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, así coma para substitucións por vacacións ou permisos do persoal educador social, da escala de administración especial, subescala técnica, en todo aquelo que non estea previsto nas “BASES XERAIS PARA ELABORAR BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DO CONCELLO DURANTE O 2024”, aprobadas por Resolución de Alcaldía 820/2024 de data 30 de abril. d. (BOP núm.88, do 07-05-2024).


08 / XUL / 2024

COMPARTIR EN:
Procesos selectivos de concursos ordinarios de traslados para cubrir los puestos vacantes en la RPT

Procesos selectivos de concursos ordinarios de traslados para cubrir los puestos vacantes en la RPT

As bases regularán os procesos selectivos de concursos de traslados para cubrir postos vacantes que se inclúan en posibles ampliacións da Oferta de Emprego Público para o Concello de Sada no ano 2024 sen prexuicio da complementariedade das correspondentes convocatorias específicas para cada posto vacante dá ampliación.


08 / XUL / 2024

COMPARTIR EN:
COMPARTIR EN:

CANAL ANTIFRAUDE

A canle antifraude permite a calquera persoa empregada pública ou cidadán/a poñer en coñecemento do Comité Antifraude do organismo feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados con cargo a fondos procedentes da Unión Europea. Os aspectos fundamentais da citada canle de comunicación atópanse regulados no PLAN DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE, LA CORRUPCIÓN Y LOS CONFLICTOS DE INTERESES EN LA GESTIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA POR EL AYUNTAMIENTO DE SADA.


01 / XUL / 2024

COMPARTIR EN:
APROBACIÓN DE PADRONES FISCALES DE LAS TASAS DE CEMENTERIO MUNICIPAL, ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS Y OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO

APROBACIÓN DE PADRONES FISCALES DE LAS TASAS DE CEMENTERIO MUNICIPAL, ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS Y OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO

Prazo: O período voluntario de cobranza dos tributos indicados, será do día 1 de xullo de 2024 ao 2 de setembro de 2024


28 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
CONVOCATORIA PUESTOS MERCADO MODERNISTA 2024

CONVOCATORIA PUESTOS MERCADO MODERNISTA 2024

Esta convocatoria ten por obxecto establecer o procedemento, criterios de valoración e condicións para o outorgamento de autorizacións para ocupar en espazo público os postos para exercer a venta ambulante dentro do mercado da XIII Feira Modernista de Sada.


25 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
El Ayuntamiento de Sada instalará cámaras de vigilancia de tráfico en el casco urbano

El Ayuntamiento de Sada instalará cámaras de vigilancia de tráfico en el casco urbano

La adquisición de estas cámaras se hará con cargo al remanente de tesorería. La Concejalía de Seguridad Ciudadana también mejorará los medios materias para los servicios de emergencias con la adquisición de un nuevo furgón motobomba


24 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
El Ayuntamiento de Sada invertirá más de 250.000€ en la mejora de las instalaciones educativas y culturales del municipio

El Ayuntamiento de Sada invertirá más de 250.000€ en la mejora de las instalaciones educativas y culturales del municipio

Estas inversiones en infraestructuras educativas se suman a los 135.000€ ya anunciados con la aprobación de los presupuestos. También serán arregladas otras instalaciones municipales como la Capilla de San Roque o la Casa de la Cultura


24 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
El gobierno local reserva cerca de 200.000 euros del remanente para mejorar las instalaciones deportivas municipales

El gobierno local reserva cerca de 200.000 euros del remanente para mejorar las instalaciones deportivas municipales

El ejecutivo de Sada reserva además una partida de 243.000 euros para la construcción del módulo deportivo de Mondego a la espera de que la Xunta de Galicia clarifique su aportación para esta infraestructura luego del aumento de los costes.


23 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
El Ayuntamiento de Sada dedicará 600.000€ del remanente a mejoras en distintos caminos y vías y calles municipales

El Ayuntamiento de Sada dedicará 600.000€ del remanente a mejoras en distintos caminos y vías y calles municipales

Algo más de la mitad del orzamentado irá destinado a la reurbanización de la calle Camino de Ferrer, en el barrio de Fontán. El resto del importe se reparte entre las parroquias de Carnoedo, Meirás, Osedo, Soñeiro, Mosteirón y Sada


20 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
Sada acometerá la humanización de la carretera de Riovao

Sada acometerá la humanización de la carretera de Riovao

El proyecto promovido por el Gobierno local contempla una inversión total de 665.000 euros para transformar por completo esta vía.


20 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
SADA CELEBRA SAN JUÁN CON SARDIÑADA, MÚSICA TRADICIONAL, DJ´S Y FUEGOS DE ARTIFICIO

SADA CELEBRA SAN JUÁN CON SARDIÑADA, MÚSICA TRADICIONAL, DJ´S Y FUEGOS DE ARTIFICIO

Sada programa la tradicional fiesta de San Juán con música, su famosa sardiñada y fuegos de artificio para la noche más corta. A partir de las 19:00 del 23 de junio en el área del Curruncho se podrán degustar hasta un total de 1.000 kg. de sardinas, repartidas en raciones de media docena de sardinas, taza conmemorativa, pan de pan de brona y bebida a escoger entre botella de vino, agua o refresco, todo por un precio de 7€. Para animar esta celebración los grupos de música tradicional del municipio estarán tocando y bailando en la zona de la Playa de las Delicias durante toda la jornada. A las 00:00 se realizará el encendido de las hogueras acompañado de una sesión de fuegos de artificio para posteriormente dar paso a la sesión Dj que rematará de madrugada.


17 / XUN / 2024

COMPARTIR EN: