Actualidad

Fiestas del Carmen 2024

09 / XUL / 2024

COMPARTIR EN:

SADA MÓVESE 2024

03 / XUL / 2024

A Concellaría de Deporte, Educación e Xuventude do Concello de Sada, programa SADA MÓVESE 2024, diversas actividades de lecer para a cidadanía que terán lugar no mes de xullo

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA DE PUESTOS DEL MARCADO MARIÑEIRO DE L...AS FIESTAS DEL CARMEN 2024

18 / XUL / 2024

O Concello de Sada convoca a adxudicación de postos do Marcado Mariñeiro dentro dunha nova edición das tradicionais Festas do Carme. A comunidade sadense ten un pasado totalmente ligado ao mar e á pesca. É por iso que as Festas do Carme son, sen dúbida, unha das datas máis destacadas do calendario de festexos que emanan da cultura popular.

COMPARTIR EN:

BOLSAS DE EMPREO PARA PUESTOS DE EDUCADOR SOCIAL 2...024

16 / XUL / 2024

Proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario ou calquera das situacións contempladas no art. 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, ou contratacións temporais de carácter laboral do art. 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, así coma para substitucións por vacacións ou permisos do persoal educador social, da escala de administración especial, subescala técnica, en todo aquelo que non estea previsto nas “BASES XERAIS PARA ELABORAR BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DO CONCELLO DURANTE O 2024”, aprobadas por Resolución de Alcaldía 820/2024 de data 30 de abril. d. (BOP núm.88, do 07-05-2024).

COMPARTIR EN:

SERVICIO DE COMEDOR EN EL CEIP SADA Y CONTORNOS CU...RSO 2024-2025

12 / XUL / 2024

Procedemento de matrícula do servizo de comedores escolares no CEIP Sada y Contornos xestionados polo Concello de Sada, para o curso escolar 2024-2025. En función das situacións sobrevidas que puideran xerarse, o servizo poderá sufrir cambios no desenvolvemento do mesmo.

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD POR EL... SISTEMA DE OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

11 / XUL / 2024

As presentes bases teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso selectivo para a provisión en propiedade, polo sistema de oposición por quenda libre, dunha (1) praza de Técnico de Administración Xeral funcionario de carreira da Escala de Administración Xeral, Subescala Técnica, pertencente ao Grupo A, subgrupo A1 de clasificacións, vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2021 (BOP núm. 246, do 28-12-2021) en todo aquelo que non estea previsto nas Bases xerais dos procesos selectivos para o desenvolvemento da Oferta de Emprego Público para o Concello de Sada do ano 2021, aprobadas pola resolución da Alcaldía núm. 788/2023, 27 de abril e publicado no BOP núm 85, do 05-05-2023.

COMPARTIR EN:

Filtrar

CONVOCATORIA BOLSA DE EMPLEO DE CONSERJE/ORDENANZA

CONVOCATORIA BOLSA DE EMPLEO DE CONSERJE/ORDENANZA

O Concello de Sada convoca selección de persoal con caracter interino para postos de persoal laboral ou persoal funcionario de conserxe/ordenanza:


09 / XUL / 2024

COMPARTIR EN:
COMPARTIR EN:

CANAL ANTIFRAUDE

A canle antifraude permite a calquera persoa empregada pública ou cidadán/a poñer en coñecemento do Comité Antifraude do organismo feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados con cargo a fondos procedentes da Unión Europea. Os aspectos fundamentais da citada canle de comunicación atópanse regulados no PLAN DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE, LA CORRUPCIÓN Y LOS CONFLICTOS DE INTERESES EN LA GESTIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA POR EL AYUNTAMIENTO DE SADA.


01 / XUL / 2024

COMPARTIR EN:
El Ayuntamiento de Sada invertirá más de 250.000€ en la mejora de las instalaciones educativas y culturales del municipio

El Ayuntamiento de Sada invertirá más de 250.000€ en la mejora de las instalaciones educativas y culturales del municipio

Estas inversiones en infraestructuras educativas se suman a los 135.000€ ya anunciados con la aprobación de los presupuestos. También serán arregladas otras instalaciones municipales como la Capilla de San Roque o la Casa de la Cultura


24 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
El Ayuntamiento de Sada dedicará 600.000€ del remanente a mejoras en distintos caminos y vías y calles municipales

El Ayuntamiento de Sada dedicará 600.000€ del remanente a mejoras en distintos caminos y vías y calles municipales

Algo más de la mitad del orzamentado irá destinado a la reurbanización de la calle Camino de Ferrer, en el barrio de Fontán. El resto del importe se reparte entre las parroquias de Carnoedo, Meirás, Osedo, Soñeiro, Mosteirón y Sada


20 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
ESCUELAS DE VERANO 2024

ESCUELAS DE VERANO 2024

A Concellaría de Deporte, Educación e Xuventude do Concello de Sada, convoca a oferta das Escolas de Verán 2024. O Concello de Sada pretende desta forma atender á demanda individual de ocio educativo, así como ás necesidades de conciliación das familias sadenses.


04 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
El Gobierno local lleva a pleno el convenio con Augas de Galicia para la ampliación de la EDAR de Sada

El Gobierno local lleva a pleno el convenio con Augas de Galicia para la ampliación de la EDAR de Sada

El ejecutivo de Benito Portela también propondrá a la corporación a aprobación de un Plan Antifraude y la instalación en dependencias municipales de un punto de actualización de la información del DNI.


30 / MAI / 2024

COMPARTIR EN:
El gobierno local invierte 390.000€ para continuar mejorando servicios y urbanizando el núcleo histórico de Fontán

El gobierno local invierte 390.000€ para continuar mejorando servicios y urbanizando el núcleo histórico de Fontán

"Este gobierno local tiene un compromiso firme con la puesta en valor del histórico barrio de Fontán. Con estas obras redoblamos esfuerzos para mejorar los servicios públicos y urbanizar la principal vía que atraviesa el barrio" explicó el concejal de Obras y Servicios y Medio Ambiente, Fernando Fariña


26 / MAI / 2024

COMPARTIR EN:
El Ayuntamiento de Sada inicia las obras de reurbanización de la Avenida Párroco Villanueva con una inversión de 340.000?

El Ayuntamiento de Sada inicia las obras de reurbanización de la Avenida Párroco Villanueva con una inversión de 340.000?

“Estamos a falar dunha das vías centrais das nosa vila, polo que a súa mellora non só redundará na veciñanza da zona, senón do conxunto de sadenses que necesitan empregala xa sexa en vehículo ou a pé”, remarcou o alcalde, Benito Portela. Estas obras terán un prazo de execución de 5 meses


22 / MAI / 2024

COMPARTIR EN:
Campamentos de Verano 2024 - Diputación de A Coruña

Campamentos de Verano 2024 - Diputación de A Coruña

A Deputación da Coruña, dentro da súa programación deportiva para o ano 2024, pon en marcha un ano máis os campamentos deportivos deste verán.


06 / MAI / 2024

COMPARTIR EN:
Ayuntamiento de Sada y Sargadelos firman el convenio que permitirá un año más la apertura de la piscina del Castro, la Pía do Loureiro

Ayuntamiento de Sada y Sargadelos firman el convenio que permitirá un año más la apertura de la piscina del Castro, la Pía do Loureiro

El objetivo del Ayuntamiento es que la piscina pueda estar abierta al público a comienzos de verano y hasta mediados de septiembre. El Ayuntamiento ya comenzó los primeros trabajos de limpieza del entorno para preparar la infraestructura para su apertura


26 / ABR / 2024

COMPARTIR EN:
PREMIOS LUGRÍS FREIRE DE LA XVII MOSTRA DE TEATRO DE SADA

PREMIOS LUGRÍS FREIRE DE LA XVII MOSTRA DE TEATRO DE SADA

Onte, domingo 21 de abril, rematou a XVII Mostra de Teatro Afeccionado de Sada, coa entrega dos premios Lugrís Freire e a representación da obra "Melocotón an Almibar" da compañía sadense Teatro Artesán. De entre as 36 solicitudes presentadas a concurso, as catro compañías que foron seleccionadas para a Mostra máis a seleccionada para o día de peche, recibiron un premio fixo de 800€. O premio do xurado recaeu en "De marzo a marzo" da compañía Opaí Teatro (Ferrol) que recibiu unha figura de cerámicas O Castro e outros 400€ para impulsar os seus futuros traballos. Pola súa banda, o público valorou de forma maioritaria a obra "Até logo, Mari Carmen" da compañía Caixón de Xastre (A Coruña) quen tamén foi obsequiada cunha figura de cerámicas O Castro e outros 400€ que sen dúbida contribuirán á creación de novos proxecto


22 / ABR / 2024

COMPARTIR EN: