Subvencións a asociacións culturais sen ánimo de lucro para investimentos culturais ano 2022

02 / NOV / 2022

Subvencións a asociacións culturais sen ánimo de lucro para investimentos culturais ano 2022

O Concello de Sada aprobou mediante o decreto de Alcaldía núm. 1621/2022, do 21 de outubro de 2022, as bases reguladoras da convocatoria de subvencións municipais dirixida a asociacións sen ánimo de lucro do termo municipal para realizar investimentos culturais no ano 2022.

Esta convocatoria ten por obxecto establecer o procedemento e criterios da convocatoria de subvencións no ámbito do termo municipal de Sada para “investimentos necesarios para a realización de actividades culturais”, en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de obxectividade, igualdade de concorrencia e publicidade.

A convocatoria fomentará a labor de asociacións e entidades municipais do sector cultural para contribuír a que acaden os obxectivos que lles son propios, en relación ao impulso da participación activa da cidadanía na promoción cultural a nivel local. Esta axuda ofrecerá autonomía á poboación para avanzar no concepto de democratización do acceso á cultura.

O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, comezando a contar no primeiro día hábil seguinte á data na que o Boletín Oficial da Provincia publique o extracto desta convocatoria.

  • Apertura prazo de solicitude: 03.11.2022
  • Prazo de presentación de solicitudes: 1 mes
  • Peche do prazo de solicitude: 02.12.2022 ás 23:59h

Arquivado en