CANLE ANTIFRAUDE

01 / XUL / 2024
A canle antifraude permite a calquera persoa empregada pública ou cidadán/a poñer en coñecemento do Comité Antifraude do organismo feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados con cargo a fondos procedentes da Unión Europea. Os aspectos fundamentais da citada canle de comunicación atópanse regulados no PLAN DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE, LA CORRUPCIÓN Y LOS CONFLICTOS DE INTERESES EN LA GESTIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA POR EL AYUNTAMIENTO DE SADA

 

Descrición


Quen pode presentar unha solicitude

  • Calquera persoa física.

Normativa

Máis información

  • Nome: Canle de denuncias antifraude.

    Inicio do procedemento: A instancia de parte.

    Tipo de interesado: Persoa física.

 

Arquivado en