Sada inicia o proceso de selección para contratar a 20 socorristas e técnicos de primeiros auxilios.

20 / MAI / 2021

Sada inicia o proceso de selección para contratar a 20 socorristas e técnicos de primeiros auxilios.

As persoas interesadas teñen ata o mércores 26 de maio para anotarse na convocatoria.

O soldo bruto que percibirá cada traballador/a superará os 1.200 euros ao mes (socorristas) e 1.100 euros/mes (técnicos/as primeiros auxilios) e trátase de postos que requiren formación específica. Entre outros requisitos, os aspirantes terán que estar en posesión do título de graduado en ESO ou equivalente e posuír a titulación ou habilitación específica que se esixe en cada posto.

Sada contará co maior número de socorristas e técnicos, ata un total de 20 profesionais, para a vixiancia dos catro areais que contan co servizo de Socorrismo e Salvamento (Praia Nova, As Delicias, Cirro e San Pedro), reforzando o servizo de vixiancia acuática e as tarefas de primeiros auxilios en terra.

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE DOCE SOCORRISTAS ACUÁTICOS

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE OITO TÉCNICOS DE PRIMEIROS AUXILIOS PARA POSTOS DE SOCORRISMO NAS PRAIAS

Sada, 20 maio 2021

O Concello de Sada selecciona mediante o sistema de concurso-oposición libre a doce (12) socorristas para a unidade de salvamento acuático e oito (8) técnicos de primeiros auxilios que prestarán servizo nas praias do municipio durante a tempada de verán. Os interesados en solicitar praza dispoñen dun prazo de cinco días hábiles contados a partir de hoxe.

Coa tempada estival ao virar a esquina, o Concello de Sada convoca a contratación de persoal para as praias do municipio. A súa incorporación farase efectiva axiña que termine o proceso selectivo e a duración do contrato será de 3 meses dende a súa formalización, coincidindo cos meses de maior masificación dos areais do municipio.

O Boletín Oficial da Provincia recolleu onte as bases da convocatoria, á que se poderán presentar candidaturas até o próximo 26 de maio. Poderá facerse, segundo se explica no documento, a través do rexistro xeral do Concello ou tamén por medio da sede electrónica, proporcionando os anexos e a documentación requirida, así como nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 dá Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.  

O sistema de selección dos postos de socorristas terá unha fase de concurso que consistirá na valoración dos méritos alegados e debidamente acreditados polas persoas aspirantes e onde se valorará o título de patrón de navegación básica así como o título de DESA (Manexo de desfribilador). A fase de oposición constará de dous exercicios consistentes en superar probas de aptitude física para comprobar a existencia da capacidade necesaria para as funcións que se van a realizar e coñecemento teórico.

O sistema de selección dos técnicos/as de primeiros auxilios será de concurso-oposición libre. Valorarase a formación adquirida en cursos relacionados así como as distintas titulacións diferentes á alegada como requisito de participación, por exemplo estar en posesión da licenciatura ou grao en medicamento: 5 puntos, ou estar en posesión da diplomatura ou grao en enfermaría: 3 puntos. A oposición constará de dous exercicios. O primeiro consistirá en contestar a un cuestionario tipo test de vinte preguntas. A segunda será unha proba práctica sobre reanimación cardio pulmonar (RCP) e sobre o emprego do DESA (Desfribilador externo semiautomático) ou a atención a unha actuación frecuente nas praias relacionada coas súas funcións.

O soldo bruto que percibirá cada traballador/a superará os 1.200 euros ao mes (socorristas) e 1.100 euros/mes (técnicos primeiros auxilios) e trátase de postos que requiren formación específica. Entre outros requisitos, os aspirantes terán que estar en posesión do título de graduado en ESO ou equivalente e posuír a titulación ou habilitación específica que se esixe en cada posto.

Desde a Concellaría de Seguridade Cidadá indican que este verán “Sada contará co maior número de socorristas e técnicos, ata un total de 20 profesionais, para a vixiancia dos catro areais que contan co servizo de Socorrismo e Salvamento (Praia Nova, As Delicias, Cirro e San Pedro), reforzando o servizo de vixiancia acuática e as tarefas de primeiros auxilios en terra”. O Concello de Sada entende que “será de novo un ano marcado pola pandemia do Covid-19” polo que se dotarán aos profesionais de todas aquelas medidas de protección necesarias e material de prevención, ao tempo, que se implementará o sistema dos kits de banderíns, para garantir a distancia de seguridade entre os usuarios, logo de constatar os bos resultados na campaña anterior. 

Arquivado en