Procesos selectivos de concursos ordinarios de traslados para cubrir os postos vacantes na RPT

08 / XUL / 2024

Procesos selectivos de concursos ordinarios de traslados para cubrir os postos vacantes na RPT

As bases regularán os procesos selectivos de concursos de traslados para cubrir postos vacantes que se inclúan en posibles ampliacións da Oferta de Emprego Público para o Concello de Sada no ano 2024 sen prexuicio da complementariedade das correspondentes convocatorias específicas para cada posto vacante dá ampliación.

O Concello de Sada ven de anunciar o procedemento para o desenvolvemento dos procesos selectivos de concursos ordinarios de traslados para cubrir os postos vacantes na RPT do Concello de Sada: Unha praza de técnico de Administración Xeral de Secretaría, duas prazas de Policía Unidade Diurna e duas prazas de Policia para a Unidade Seguridade Cidadán

Arquivado en