Convocatoria de proceso selectivo para a provisión interina dunha praza de bibliotecario/a

25/05/2018

Convocatoria de proceso selectivo para a provisión interina dunha praza de bibliotecario/a

Acutalizado a 25 maio 2018

Convocatoria para provisión interina dunha praza de Bibliotecario/a.

O obxecto da convocatoria é a selección por oposición dun funcionario para cubrir en réxime de interinidade unha praza da Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase técnicos medios, denominación: Bibliotecario/a pertencente ao grupo de clasificación A subgrupo A2. O prazo de presentación de instancias comeza o 10 de xaneiro de 2018.


Arquivado en:
Alcaldía. Novas. Facenda, participación cidadá, transparencia, normalización lingüística e seguridade cidadá. Urbanismo e emprego. Cultura.

Temas:
Emprego. Cultura. Participación cidadá.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.

AXENDA