Corrección de Bases xerais convocatorias dos procesos de estabilización e bases específicas de concurso oposición

21 / XUN / 2023

Corrección de Bases xerais convocatorias dos procesos de estabilización e bases específicas de concurso oposición

Por resolución de alcaldía 2107/2022, do 27 de decembro, aprobáronse as bases xerais e as bases específicadas dos procesos de estabilización do Concello de Sada. O 02.01.2023, mediante resolución de alcaldía núm. 8/2023 procedeuse á corrección de erros da resolución núm. 2017 do 27.2022, de aprobación de Bases xerais convocatorias dos procesos de estabilización e nas bases específicas de concurso oposición

BASES ESPECÍFICAS DOS DISTINTOS PROCESOS SELECTIVOS

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS ATÉ O 14/07/2023

Anuncios de corrección:

Arquivado en