Actualidad

Fiestas del Carmen 2024

09 / XUL / 2024

COMPARTIR EN:

SADA MÓVESE 2024

03 / XUL / 2024

A Concellaría de Deporte, Educación e Xuventude do Concello de Sada, programa SADA MÓVESE 2024, diversas actividades de lecer para a cidadanía que terán lugar no mes de xullo

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA DE PUESTOS DEL MARCADO MARIÑEIRO DE L...AS FIESTAS DEL CARMEN 2024

18 / XUL / 2024

O Concello de Sada convoca a adxudicación de postos do Marcado Mariñeiro dentro dunha nova edición das tradicionais Festas do Carme. A comunidade sadense ten un pasado totalmente ligado ao mar e á pesca. É por iso que as Festas do Carme son, sen dúbida, unha das datas máis destacadas do calendario de festexos que emanan da cultura popular.

COMPARTIR EN:

BOLSAS DE EMPREO PARA PUESTOS DE EDUCADOR SOCIAL 2...024

16 / XUL / 2024

Proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario ou calquera das situacións contempladas no art. 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, ou contratacións temporais de carácter laboral do art. 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, así coma para substitucións por vacacións ou permisos do persoal educador social, da escala de administración especial, subescala técnica, en todo aquelo que non estea previsto nas “BASES XERAIS PARA ELABORAR BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DO CONCELLO DURANTE O 2024”, aprobadas por Resolución de Alcaldía 820/2024 de data 30 de abril. d. (BOP núm.88, do 07-05-2024).

COMPARTIR EN:

SERVICIO DE COMEDOR EN EL CEIP SADA Y CONTORNOS CU...RSO 2024-2025

12 / XUL / 2024

Procedemento de matrícula do servizo de comedores escolares no CEIP Sada y Contornos xestionados polo Concello de Sada, para o curso escolar 2024-2025. En función das situacións sobrevidas que puideran xerarse, o servizo poderá sufrir cambios no desenvolvemento do mesmo.

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD POR EL... SISTEMA DE OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

11 / XUL / 2024

As presentes bases teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso selectivo para a provisión en propiedade, polo sistema de oposición por quenda libre, dunha (1) praza de Técnico de Administración Xeral funcionario de carreira da Escala de Administración Xeral, Subescala Técnica, pertencente ao Grupo A, subgrupo A1 de clasificacións, vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2021 (BOP núm. 246, do 28-12-2021) en todo aquelo que non estea previsto nas Bases xerais dos procesos selectivos para o desenvolvemento da Oferta de Emprego Público para o Concello de Sada do ano 2021, aprobadas pola resolución da Alcaldía núm. 788/2023, 27 de abril e publicado no BOP núm 85, do 05-05-2023.

COMPARTIR EN:

Filtrar

COMPARTIR EN:
APROBACIÓN DE PADRONES FISCALES DE LAS TASAS DE CEMENTERIO MUNICIPAL, ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS Y OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO

APROBACIÓN DE PADRONES FISCALES DE LAS TASAS DE CEMENTERIO MUNICIPAL, ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS Y OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO

Prazo: O período voluntario de cobranza dos tributos indicados, será do día 1 de xullo de 2024 ao 2 de setembro de 2024


28 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
El Ayuntamiento de Sada inicia las obras de reurbanización de la Avenida Párroco Villanueva con una inversión de 340.000?

El Ayuntamiento de Sada inicia las obras de reurbanización de la Avenida Párroco Villanueva con una inversión de 340.000?

“Estamos a falar dunha das vías centrais das nosa vila, polo que a súa mellora non só redundará na veciñanza da zona, senón do conxunto de sadenses que necesitan empregala xa sexa en vehículo ou a pé”, remarcou o alcalde, Benito Portela. Estas obras terán un prazo de execución de 5 meses


22 / MAI / 2024

COMPARTIR EN:
El gobierno local lleva a pleno el presupuesto más elevado de la historia de Sada, 15 millones de euros

El gobierno local lleva a pleno el presupuesto más elevado de la historia de Sada, 15 millones de euros

El presupuesto contempla subidas notables en servicios públicos básicos (+37%) o protección social (20%). "Sada precisa disteis presupuestos. Desde el gobierno local hacemos un llamamiento a la responsabilidad de la corporación para que respalde unas cuentas equilibradas, sociales y que apuestan por la mejora de los espacios públicos" remarcó el alcalde, Benito Portela.


19 / FEB / 2024

COMPARTIR EN:
El gobierno local inicia contactos con la oposición de cara a la elaboración de los presupuestos de 2024

El gobierno local inicia contactos con la oposición de cara a la elaboración de los presupuestos de 2024

El alcalde, Benito Portela, considera que las cuentas de 2024 "son fundamentales para Sada "después de que en 2023 fueran prorrogadas las del año anterior".


21 / DEC / 2023

COMPARTIR EN:
Sada recibirá más de 600.000 euros en la fase inicial del Plan Único de la Diputación

Sada recibirá más de 600.000 euros en la fase inicial del Plan Único de la Diputación

O Plan Único é a ferramenta da Deputación para o financiamento de obras e servizos públicos dos concellos da provincia. Este plan destinará un total de 50,5 millóns de euros para toda a provincia o vindeiro ano e máis de 600.000 para o Concello de Sada


11 / DEC / 2023

COMPARTIR EN:
CAMPAÑA DE NAVIDAD 2023 EN EL COMERCIO LOCAL

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2023 EN EL COMERCIO LOCAL

El 4 de enero a Capilla de San Roque acogerá una sesion de cabinas selfies 3D con ambientación navideña en la que podrán participar todas las personas que compren en el comercio local.


07 / DEC / 2023

COMPARTIR EN:
Sada enciende una Navidad Solidaria

Sada enciende una Navidad Solidaria

El Ayuntamiento de Sada organiza el acto de encendido del alumbrado navideño para la tarde del 7 de diciembre con sorteo de vales y regalo, música y solidaridad. La concejalía de Promocíon Económica y Turismo programa también para el mismo día una Noche Blanca con ofertas y promociones del comercio local que tendrá horario de cierre tardío.


29 / NOV / 2023

COMPARTIR EN:
IV CONCURSO DE ESCAPARATES DE MEDO 2023

IV CONCURSO DE ESCAPARATES DE MEDO 2023

O Concello de Sada organiza unha serie de actividades programadas para celebrar o Samaín en colaboración co comercio local.


03 / OUT / 2023

COMPARTIR EN:
El remanente de tesorería del Concello de Sada asciende a 3,5 millón de euros

El remanente de tesorería del Concello de Sada asciende a 3,5 millón de euros

El interventor municipal destaca la solvencia financiera demostrada del Ayuntamiento de Sada en el informe de la Liquidación del 2022. El gobierno municipal elevará al Pleno ordinario del jueves 28 de septiembre un modificativo de crédito para nuevas inversiones y pagados a proveedores.


20 / SEP / 2023

COMPARTIR EN:
PROCESO SELECTIVO PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INFORMACIÓN, REGISTRO Y COMUNICACIÓN OEP ESTABILIZACIÓN

PROCESO SELECTIVO PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INFORMACIÓN, REGISTRO Y COMUNICACIÓN OEP ESTABILIZACIÓN

CONVOCATORIA ENTREVISTA CURRICULAR PROCESO SELECTIVO PARA PROVISIÓN EN PROPIEDADE POLO SISTEMA DE CONCURSO DE UNHA (1) PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INFORMACIÓN, REXISTRO E COMUNICACIÓN OEP ESTABILIZACIÓN


19 / SEP / 2023

COMPARTIR EN:
FIESTAS DE SADA 2023

FIESTAS DE SADA 2023


01 / AGO / 2023

COMPARTIR EN: