Actualidad

Fiestas del Carmen 2024

09 / XUL / 2024

COMPARTIR EN:

SADA MÓVESE 2024

03 / XUL / 2024

A Concellaría de Deporte, Educación e Xuventude do Concello de Sada, programa SADA MÓVESE 2024, diversas actividades de lecer para a cidadanía que terán lugar no mes de xullo

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA DE PUESTOS DEL MARCADO MARIÑEIRO DE L...AS FIESTAS DEL CARMEN 2024

18 / XUL / 2024

O Concello de Sada convoca a adxudicación de postos do Marcado Mariñeiro dentro dunha nova edición das tradicionais Festas do Carme. A comunidade sadense ten un pasado totalmente ligado ao mar e á pesca. É por iso que as Festas do Carme son, sen dúbida, unha das datas máis destacadas do calendario de festexos que emanan da cultura popular.

COMPARTIR EN:

BOLSAS DE EMPREO PARA PUESTOS DE EDUCADOR SOCIAL 2...024

16 / XUL / 2024

Proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario ou calquera das situacións contempladas no art. 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, ou contratacións temporais de carácter laboral do art. 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, así coma para substitucións por vacacións ou permisos do persoal educador social, da escala de administración especial, subescala técnica, en todo aquelo que non estea previsto nas “BASES XERAIS PARA ELABORAR BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DO CONCELLO DURANTE O 2024”, aprobadas por Resolución de Alcaldía 820/2024 de data 30 de abril. d. (BOP núm.88, do 07-05-2024).

COMPARTIR EN:

SERVICIO DE COMEDOR EN EL CEIP SADA Y CONTORNOS CU...RSO 2024-2025

12 / XUL / 2024

Procedemento de matrícula do servizo de comedores escolares no CEIP Sada y Contornos xestionados polo Concello de Sada, para o curso escolar 2024-2025. En función das situacións sobrevidas que puideran xerarse, o servizo poderá sufrir cambios no desenvolvemento do mesmo.

COMPARTIR EN:

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD POR EL... SISTEMA DE OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

11 / XUL / 2024

As presentes bases teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso selectivo para a provisión en propiedade, polo sistema de oposición por quenda libre, dunha (1) praza de Técnico de Administración Xeral funcionario de carreira da Escala de Administración Xeral, Subescala Técnica, pertencente ao Grupo A, subgrupo A1 de clasificacións, vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2021 (BOP núm. 246, do 28-12-2021) en todo aquelo que non estea previsto nas Bases xerais dos procesos selectivos para o desenvolvemento da Oferta de Emprego Público para o Concello de Sada do ano 2021, aprobadas pola resolución da Alcaldía núm. 788/2023, 27 de abril e publicado no BOP núm 85, do 05-05-2023.

COMPARTIR EN:

Filtrar

CONVOCATORIA PUESTOS MERCADO MODERNISTA 2024

CONVOCATORIA PUESTOS MERCADO MODERNISTA 2024

Esta convocatoria ten por obxecto establecer o procedemento, criterios de valoración e condicións para o outorgamento de autorizacións para ocupar en espazo público os postos para exercer a venta ambulante dentro do mercado da XIII Feira Modernista de Sada.


25 / XUN / 2024

COMPARTIR EN:
El gobierno local lleva a pleno el presupuesto más elevado de la historia de Sada, 15 millones de euros

El gobierno local lleva a pleno el presupuesto más elevado de la historia de Sada, 15 millones de euros

El presupuesto contempla subidas notables en servicios públicos básicos (+37%) o protección social (20%). "Sada precisa disteis presupuestos. Desde el gobierno local hacemos un llamamiento a la responsabilidad de la corporación para que respalde unas cuentas equilibradas, sociales y que apuestan por la mejora de los espacios públicos" remarcó el alcalde, Benito Portela.


19 / FEB / 2024

COMPARTIR EN:
SORTEO DE NAVIDAD DEL COMERCIO LOCAL

SORTEO DE NAVIDAD DEL COMERCIO LOCAL

En la tarde del lunes, 8 de enero, tuvo lugar el "Sorteo navideño" organizado por los comerciantes de Sada, en la Capilla de San Roque.


09 / ENE / 2024

COMPARTIR EN:
CAMPAÑA DE NAVIDAD 2023 EN EL COMERCIO LOCAL

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2023 EN EL COMERCIO LOCAL

El 4 de enero a Capilla de San Roque acogerá una sesion de cabinas selfies 3D con ambientación navideña en la que podrán participar todas las personas que compren en el comercio local.


07 / DEC / 2023

COMPARTIR EN:
CAMPAÑA DE NAVIDAD " NOCHE BLANCA EN SADA 2023"

CAMPAÑA DE NAVIDAD " NOCHE BLANCA EN SADA 2023"

La Concejalía de Turismo, Promoción Económica y Participación Ciudadana junto el sector comercial y empresarial del Ayuntamiento de Sada, con el objetivo de promocionar y potenciar el comercio local y el consumo de cercanías en este municipio, ponen en marcha a campaña "Noche Blanca en Sada 2023"


01 / DEC / 2023

COMPARTIR EN:
Sada enciende una Navidad Solidaria

Sada enciende una Navidad Solidaria

El Ayuntamiento de Sada organiza el acto de encendido del alumbrado navideño para la tarde del 7 de diciembre con sorteo de vales y regalo, música y solidaridad. La concejalía de Promocíon Económica y Turismo programa también para el mismo día una Noche Blanca con ofertas y promociones del comercio local que tendrá horario de cierre tardío.


29 / NOV / 2023

COMPARTIR EN:
SAMAÍN 2023 SADA

SAMAÍN 2023 SADA

As concellerías de Cultura, de Xuventude e de Turismo organizan as actividades do SAMAÍN SADA 2023


12 / OUT / 2023

COMPARTIR EN:
IV CONCURSO DE ESCAPARATES DE MEDO 2023

IV CONCURSO DE ESCAPARATES DE MEDO 2023

O Concello de Sada organiza unha serie de actividades programadas para celebrar o Samaín en colaboración co comercio local.


03 / OUT / 2023

COMPARTIR EN:
BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA FERIA SADA COMERCIO 5-6 AGOSTO

BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA FERIA SADA COMERCIO 5-6 AGOSTO

El objeto de estas bases reguladoras es establecer las condiciones de participación en la Feria Sada Comercio, que se organiza del 5 al 6 de agosto, para promover el comercio local y el consumo de cercanías en el Ayuntamiento de Sada. Las bases regularán el procedimiento de inscripción y de solicitud de autorización para ocupar un puesto de venta en esta edición de la feria.


28 / XUL / 2023

COMPARTIR EN:
 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO MARIÑEIRO SADA, FIESTAS DEL CARMEN 2023

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO MARIÑEIRO SADA, FIESTAS DEL CARMEN 2023

O Concello de Sada organiza unha nova edición das tradicionais Festas do Carme. A comunidade sadense ten un pasado totalmente ligado ao mar e á pesca. É por iso que as Festas do Carme son, sen dúbida, unha das datas máis destacadas do calendario de festexos que emanan da cultura popular.O sector da artesanía ten un especial porque presenta ao mesmo tempo un carácter artístico, creativo e utilitario. Os obxectos feitos a man poñen a arte ao servizo da funcionalidade e son toda unha expresión cultural. Por medio desta proposta queremos destacar o valor cultural e artístico do oficio artesán, xunto co interese público que eles mesmos suscitan e apoialo a través dunha acción de fomento. Por todo isto, o obxecto das bases que agora se presentan é o de establecer as condicións e o procedemento de outorgamento de autorizacións para a ocupación de terreos de uso público para organizar un mercado de artesanía de temática mariñeira dentro no marco das Festas do Carme 2023 en Sada, a celebrar nas datas do 15 e 16 de xullo.


11 / XUL / 2023

COMPARTIR EN:
El XVI Encuentro de Embarcaciones Tradicionales de Galicia convoca una cita informativa para empresarios, colectivos y asociaciones de Sada

El XVI Encuentro de Embarcaciones Tradicionales de Galicia convoca una cita informativa para empresarios, colectivos y asociaciones de Sada

La reunión será el miércoles, día 21, en la Sociedad Recreativa Cultural Deportiva, para presentar el evento, que se desarrollará del 3 al 6 de agosto en la villa, y que prevé reunir un ciento de embarcaciones


20 / XUN / 2023

COMPARTIR EN:
TALLER DE VESTUARIO MODERNISTA

TALLER DE VESTUARIO MODERNISTA

La Concejalía de Cultura programa un taller de vestuarios y complementos modernistas para el vecindario de Sada


20 / MAI / 2023

COMPARTIR EN: