Convocatoria Operario Sepulturero OEP 2019

14 / XUL / 2023

 Convocatoria Operario Sepulturero OEP 2019

As presentes bases específicas teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso selectivo para a provisión en propiedade, polo sistema de concurso-oposición por quenda libre, de unha (1) praza de persoal laboral fixo denominada: operario sepultureiro, pertencente ao Grupo V do convenio colectivo, vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2019 (BOP núm. 101, do 30-5-2019)

Anuncio BOE convocatoria operario sepulturero OEP 2019 - Oferta de Emprego Público para 2019

Bases específicas operario-sepulturero OEP 2019 - Oferta de Emprego Público para 2019 )

Arquivado en