PROCESOS SELECTIVOS COMISIÓN SERVIZOS - UN INSPECTOR, XEFE POLICÍA LOCAL - UN POLICÍA USC

20 / NOV / 2020

PROCESOS SELECTIVOS COMISIÓN SERVIZOS - UN INSPECTOR, XEFE POLICÍA LOCAL - UN POLICÍA USC

O Concello de Sada abre convocatoria de selección de persoal, pola resolución núm. 2346/2020, do 6 de novembro, para o desempeño en Comisión de Servizos de un (1) posto de Inspector, xefe da Policía Local, e un (1) posto de Policía Unidade de Seguridade Cidadá.

 

IMPORTANTE: Prazo de presentación: 10 días hábiles a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria na sede electrónica e no taboleiro de edictos do Concello, previa publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

POSTO INSPECTOR XEFE POLICÍA LOCAL

POSTO POLICÍA UNIDADE SEGURIDADE CIDADÁ

Arquivado en