PROCESO SELECTIVO RESTRINXIDO SOCORRISTAS SPEG

01 / XUL / 2020

PROCESO SELECTIVO RESTRINXIDO SOCORRISTAS SPEG

Listaxe definitiva do proceso selectivo restrinxido da subvención de Fomento do Emprego (Consellería de Emprego da Xunta de Galicia) por oferta do Servizo Público de Emprego de Galicia para 6 socorristas para as praias PS 27-2020

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo para a contratación laboral temporal, baixo a modalidade de contrato de duración determinada na modalidade de obra ou servizo de interese social a tempo completo, mediante o sistema de oposición en quenda restrinxida de seis (6) postos de socorrista se resolve aprobar a seguinte relación definitiva de persoas admitidas ao non existir persoas excluídas.

Arquivado en