Proceso selectivo de unha praza de educador social, estabilización

04 / SEP / 2023

Proceso selectivo de unha praza de educador social, estabilización

Proceso selectivo provisión en propiedade polo sistema de concurso-oposición por quenda libre de unha (1) praza de funcionario denominada: Educador social, pertencente á escala de administración especial, subescala técnica ,grupo A, subgrupo A2, incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2022 de estabilización OEPE 15-2022

Arquivado en