Proceso selectivo de duas prazas de auxiliar administrativo (de comunicación), estabilización

04 / SEP / 2023

Proceso selectivo de duas prazas de auxiliar administrativo (de comunicación), estabilización

Proceso selectivo provisión en propiedade polo sistema de concurso por quenda libre, de duas (2) prazas de funcionario denominada: auxiliar administrativo (de comunicación), pertencente á escala de administración xeral,grupo C, subgrupo C2, incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2022 de estabilización OEPE 9-2022.

Arquivado en