CONVOCATORIA SELECCIÓN DUN TÉCNICO/A DE TURISMO

30/08/2017

CONVOCATORIA SELECCIÓN DUN TÉCNICO/A DE TURISMO

Actualizado a 30 de agosto de 2017

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN, CON CARÁCTER URXENTE E DE XEITO TEMPORAL, DUN TÉCNICO/A DE TURISMO.

As presentes bases rexerán a selección polo polo sistema de concurso-oposición, en quenda libre, dun (1) posto de técnica/o de turismo que prestará servizo no Concello de Sada, en réxime de contratación laboral temporal

IMPORTANTE: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS COMEZA AO DÍA SEGUINTE DA PUBLICACIÓN DAS BASES DA CONVOCATORIA NO BOP


Arquivado en:
Novas. Urbanismo e emprego. Promoción económica, turismo e medio ambiente.

Temas:
Turismo. Emprego. Medio ambente. Participación cidadá.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.

AXENDA