CONVOCATORIA DA OPOSICIÓN PRAZA DE ANIMADOR DE TEMPO LIBRE CORRESPONDENTE Á OEP 2016

27/08/2019

CONVOCATORIA DA OPOSICIÓN PRAZA DE ANIMADOR DE TEMPO LIBRE CORRESPONDENTE Á OEP 2016

É obxecto desta convocatoria a provisión en propiedade, polo sistema de oposición, dunha praza de persoal laboral fixo denominada Animador de Tempo Libre, pertencente ao Grupo IV do Convenio Colectivo, vacante no Cadro de Persoal e incluída na Oferta de Emprego Público de 2016. (BOP A Coruña núm. 148, do 5-8-2016)

IMPORTANTE: As instancias solicitando tomar parte nas probas selectivas presentaranse no Rexistro Electrónico Xeral do Concello ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, durante o prazo de vinte días naturais a partir do seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado


Arquivado en:
Novas. Avisos. Facenda, Administración Local, Administración Electrónica e Contratación. Sada. Participación Cidadá, Transparencia, Cooperación e Mocidade.

Temas:
Emprego. Cultura. Participación cidadá.

Perfís:
Veciños. Maiores.

AXENDA