Convocatoria PS para a formación dunha bolsa de emprego para posibles contratacións laborais temporais de operarios

20 / ENE / 2020

Convocatoria PS para a formación dunha bolsa de emprego para posibles contratacións laborais temporais de operarios

Actualizado a 21 marzo 2018.

É obxecto destas Bases regular o proceso selectivo para a creación dunha Lista ou bolsa de emprego de candidatos para a contratación laboral temporal de operarios, para dar cobertura a situacións de acumulación de tarefas, realización de obras ou servizos determinados ou ben para a cobertura en réxime de interinidade de vacantes temporais de postos de operario pertencentes ao grupo V do Convenio Colectivo, no período de tres anos posterior á aprobación da Lista.

As funcións e as retribucións serán as propias do posto ao que se adscriba consonte á Relación de Postos de Traballo,  nos casos de contratos de interinidade, ou as que se establezan nos supostos de acumulación de tarefas ou execución de programas de carácter temporal para realización de obras ou servizos determinados.

Arquivado en