CONVOCATORIA PS FORMACIÓN BOLSA DE EMPREGO PARA PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO TÉCNICO/A EN ORIENTACIÓN LABORAL

23 / ENE / 2020

CONVOCATORIA PS FORMACIÓN BOLSA DE EMPREGO PARA PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO TÉCNICO/A EN ORIENTACIÓN LABORAL

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA POSIBLES NOMEAMENTOS COMO PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO EN POSTOS DE TÉCNICO/A EN ORIENTACIÓN LABORAL

IMPORTANTE: As instancias solicitando tomar parte nas probas selectivas presentaranse no Rexistro Electrónico Xeral deste Concello ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, durante o prazo de dez (10) días naturais a partir do seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. O xoves 14 de novembro remata o prazo.

Arquivado en