CONVOCATORIA PROVISIÓN DE PRAZAS DO CORPO DA POLICÍA LOCAL DE SADA INCLUÍDAS NA OEP 2016

24 / ABR / 2019

CONVOCATORIA PROVISIÓN DE PRAZAS DO CORPO DA POLICÍA LOCAL DE SADA INCLUÍDAS NA OEP 2016

Actualizado a 24 ABRIL 2019

CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DE PRAZAS DO CORPO DA POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE SADA INCLUÍDAS NA OEP 2016

Obxecto da convocatoria: A provisión en propiedade de dúas prazas vacantes do corpo da Policía Local deste Concello coas seguintes características:

A) Grupo C subgrupo C1; Escala: Administración Especial, Subescala: Servizos Especiais; Clase: Policía Local; categoría: Oficial; número de vacantes:1.

B) Grupo C subgrupo C1; Escala: Administración Especial, Subescala: Servizos Especiais; Clase: Policía Local; categoría: Policía; número de vacantes: 1.

Ditas prazas inclúense na Oferta de Emprego Público correspondente ao exercicio do ano 2016, aprobada polo Decreto da Alcaldía nº 1208/2016, de data 29 de xullo, e publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 148 de data 5-8-2016.

Sistema de provisión: Oficial: Promoción interna polo sistema de concurso-oposición. Policía: Oposición en quenda libre.

IMPORTANTE: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS COMEZA AO DÍA SEGUINTE DA PUBLICACIÓN DO ANUNCIO CORRESPONDENTE NO BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO (BOE)

POSTO OFICIAL

POSTO POLICÍA

DOCUMENTACIÓN

Arquivado en