Convocatoria de tercera ampliación bolsa de emprego Socorristas PS-2023

06 / XUL / 2023

Convocatoria de tercera ampliación bolsa de emprego Socorristas PS-2023

A Alcaldía do Concello de Sada mediante Decreto núm. 1003/2023, do 25 de maio, aprobou a convocatoria de proceso selectivo para unha terceira ampliación da bolsa de emprego, para postos de socorrista para espazos acuáticos naturais, a partir do posto 7º en adiante da orde de prelación.

Para a tramitación do proceso selectivo aplicaranse ás bases específicas aprobadas polo Decreto da Alcaldía núm.519/2022, do 20 de abril (BOP núm.78, 26-4-2022) agás no relativo ao prazo de presentación de instancias dende a publicación do anuncio da convocatoria no BOP e da susceptible emenda das mesmas, que se reduce en ambos supostos a 5 días hábiles.

Arquivado en