CONVOCATORIA DE 2 POSTOS DE POLICÍA UNIDADE SEGURIDADE CIDADÁN EN COMISIÓN DE SERVIZOS

16 / XUL / 2021

CONVOCATORIA DE 2 POSTOS DE POLICÍA UNIDADE SEGURIDADE CIDADÁN EN COMISIÓN DE SERVIZOS

O Concello de Sada abre a convocatoria para o desempeño en comisión de servizos de 2 postos de policía unidade seguridade cidadán 

Número de postos: 2. Denominación do posto: Policía Unidade Seguridade Cidadán (código RPT: 020005).  Escala: Administración Especial -Subescala: Servizos Especiais. Clase: Policía Local. Grupo/Subgrupo de clasificación: C/C1. Nivel de complemento de destino: 18. Complemento específico anual (14 pagas): 12286,37 € . Observacións: nocturnidade.

IMPORTANTE: Prazo de presentación: 10 días hábiles a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria na sede electrónica e no taboleiro de edictos do Concello, previa publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP)

Arquivado en