CONVOCATORIA BOLSA DE EMPREGO DE AXENTE DA TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC)

26 / MAR / 2024

CONVOCATORIA BOLSA DE EMPREGO DE AXENTE DA TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC)

Estas bases específicas teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de axente da tecnoloxía da información e da comunicación.

A persoa chamada a través desta bolsa prestará servizos na aula CeMIT de Sada, aula de referencia pública de acceso ás novas tecnoloxías e integrada na Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica.

IMPORTANTE: O prazo para presentar as solicitudes é de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio na sede e/ou no BOP.

Arquivado en