CONTRATACIÓN DE UN POSTO DE OFICIAL DE 2ª-ALBANEL (PEL) - SEGUNDA CONVOCATORIA

09 / OUT / 2020

CONTRATACIÓN DE UN POSTO DE OFICIAL DE 2ª-ALBANEL (PEL) - SEGUNDA CONVOCATORIA

Novas convocatorias de procesos selectivos dentro do programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos da Deputación da Coruña (PEL Concellos anualidade 2020) albanel e peón-condutor, dado que da tramitación duns primeiros proceso selectivos para a contratación laboral temporal de dous postos de peón-condutor e un posto de albanel (oficial de 2ª) quedaron un posto de peón-condutor deserto ao igual que o único posto convocado de albanel, polos Decretos da Alcaldía núm. 1861 e 1860/2020, convócanse novamente procesos selectivos dos ditos postos que quedaron desertos.

As bases das convocatorias serán as xerais e específicas de cada posto aprobadas polo Decreto da Alcaldía núm. 1261/2020, do 18 de xuño (BOP núm. 92, 22-6-2020).

IMPORTANTE. O prazo de presentación de instancias comenzará ao día seguinte da publicación do anuncio da convocatoria no BOP da Coruña.

Para presentar instancias a través da Sede electrónica haberá que empregar o trámite solicitude xeral e a este achegarlle a solicitude de participación e o resto de documentación esixida.

Arquivado en