Concurso praza de auxiliar administrativo (de comunicación e equipos), funcionario (estabilización D.A. 6ª da lei 20/2021)

28 / SEP / 2023

Concurso praza de auxiliar administrativo (de comunicación e equipos), funcionario (estabilización D.A. 6ª da lei 20/2021)

Proceso selectivo provisión en propiedade polo sistema de concurso de unha (1) praza de Auxiliar administrativo (de comunicación e equipos), pertencente á escala de administración xeral, grupo C, subgrupo C2 DA6ª da Lei 20/2021, do 28 decembro. OEPE 8-2022 Estabilización, e se convoca ao tribunal.

Arquivado en