BOLSA DE EMPREGO PARA POSTOS DE SOCORRISTAS

10 / XUN / 2022

BOLSA DE EMPREGO PARA POSTOS DE SOCORRISTAS

Estas bases específicas teñen por obxecto a regulación dos aspectos particulares do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal laboral así coma para substitucións por vacacións ou permisos do persoal coa categoría de socorrista.

O prazo de presentación de instancias é de 10 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP

Ligazón Sede Electrónica para a dita convocatoria.

As taxas de participación son 10€ (base 5ª das xerais)

A carta de pagamento descargarase seguindo o procedemento que aparece na sede electrónica do Concello de Sada (https://sede.sada.gal) no apartado da Oficina Virtual Tributaria, opción: pagamento de taxas/Exp.doc,act,addm e outros dos/dereitos de exame.

Unha vez descargado, o dito documento deberá imprimirse e pagar nunha das entidades colaboradoras reflectidas no mesmo impreso. Tamén se poderá realizar o pagamento na mesma sede electrónica ou a través das distintas canles que o permitan (caixeiros, banca electrónica, etc.).

O pagamento a través deste medio será o único válido para o aboamento da taxa. Non se admitirán xustificantes que non correspondan ao ingreso realizado mediante carta de pagamento.

Para presentar a instancia a través da Sede electrónica https://sede.sada.gal haberá que empregar o trámite solicitude xeral e a este acehgarlle a instancia de participación e o resto de documentación esixida na convocatoria.

Arquivado en