Concurso-oposición praza de técnico de deportes, funcionario (estabilización)

08 / SEP / 2023

 Concurso-oposición praza de técnico de deportes, funcionario (estabilización)

Proceso selectivo provisión en propiedade polo sistema de concurso-oposición por quenda libre de unha (1) praza de funcionario denominada: Técnico de deportes, pertencente á escala de administración especial, subescala técnica, grupo A, subgrupo A2, incluída na Oferta de Emprego Público do Concello de Sada para 2022 de estabilización OEPE 16-2022

Arquivado en