Sada porá sinais luminosas nos pasos de peóns e estuda elevalos

13 / ABR / 2023

Sada porá sinais luminosas nos pasos de peóns e estuda elevalos

En base ao informe de Seguridade Viaria solicitado ao Servizo de Emerxencias Municipal retirarase nos próximos días o seto central da Avenida dá Mariña.

O Concello de Sada solicitou nos pasados días un informe de seguridade viaria ao Servizo de Emerxencias Municipal para constatar deficiencias e co obxectivo evitar o que os peóns sexan arroiados nos pasos de cebra.

O informe redactado polo SEM sinala que “a mala visibilidade condicionada pola carente iluminación, os setos da mediana, a existencia de colectores no espazo inmediatamente anterior á localización dos pasos de peóns son deficiencias na seguridade viaria que se incrementan cando a estatura do peón é baixa”.

O informe propón por iso unha solución con cinco puntos diferenciados. En primeiro lugar proponse identificar pasos de peóns cuxa visibilidade está a ser anulada por colectores: esta tarefa, sinalan desde o SEM, pode ser realizada polos axentes da Policía Local alí onde o estacionamento estea regulado. Nas áreas onde non hai estacionamento regulado, encargaríase esta tarefa a empregados da limpeza. Adicionalmente, o concello solicitaría a colaboración cidadá.

Ademais proponse o traslado de colectores lindantes con pasos de peóns. Neste sentido a solución pasa por situar os colectores sempre despois dos pasos de peóns nas vías de dobre sentido de circulación Para as vías de sentido único tamén se aplicaría o anterior e de non ser posible, deberanse situar os colectores a unha distancia mínima de 5 metros cando os colectores teñan unha altura inferior a 1,50 metros e a unha distancia mínima de 10 metros cando os colectores teñan unha altura superior a eses 1,50 metros.

Outra das solucións propostas, que o goberno municipal comezará a realizar nos próximos días, é a eliminación de setos na mediana da Avenida dá Mariña para mellorar a visibilidade nunha vía de dobre sentido de circulación, optimizando o ángulo de visibilidade para os condutores

Desde o SEM suxiren tamén a implantación de reductores de velocidade. Tendo en conta que a titularidade da vía é municipal desde o Servizo de Emerxencias sosteñen que “esta actuación é altamente eficaz na redución da velocidade da vía”.

Finalmente recomendan a instalación de pasos de peóns intelixentes. Este sistema de sinalización viaria leva a implantación de varias marcas lumínicas instaladas sobre o firme da calzada (quedando a nivel coa superficie sen elementos saíntes), para ser iluminada na cor branca, regulado mediante a instalación dun completo sistema de sensorización volumétrica na contorna.

O goberno municipal ante este informe comezará nos próximos días coa retirada do seto central da Avenida dá Mariña para gañar en visibilidade. A continuación instalaranse sinais luminosas nos pasos de peóns e ademais estase a xestionar a elevación da calzada nos mesmos Desde o goberno sinalan que estas accións de seguridade cidadá levanse a cabo baseándose no informe solicitado ao SEM “debido aos numerosos atropelos na Avenida da Mariña”.

Arquivado en