Sada pavimentará camiños en Osedo e Soñeiro

07 / ENE / 2016

Sada pavimentará camiños en Osedo e Soñeiro

O goberno local incluíu o camiño que comunica Campo de Sar e Costa, da parroquia de Soñeiro, e o que vai de Seixeda á Fraga, na parroquia de Osedo, dentro dos plans provinciais.

O orzamento de ambas as actuacións alcanza os 144.386€Sada 7 xaneiro 2016.

Sada realizará os proxectos de pavimentación de varios camiños nas parroquias de Osedo e Soñeiro con cargo aos distintos plans provinciais da Deputación dá Coruña.

Desde a concellaría de Obras e Servizos, xestionada por Miguel Tenreiro, incluíronse para a súa aprobación polo pleno diversas pavimentaciones de camiños en moi mal estado debido á deterioración provocada pola realización de obras ou polo aumento do tráfico rodado nos devanditos tramos.

Obras en Soñeiro

En Soñeiro a zona onde se pretenden realizar as obras de asfaltado atravesa os lugares de Campo de Sar e Costa. En concreto divídese en dous tramos distintos. Un que discorre desde o cruze de Costa, á altura do número 10 até o camiño que vai ao cemiterio parroquial de Soñeiro e outro que vai desde o cruze existente á altura do número 14 de Costa até a súa ligazón coa estrada autonómica AC-182.

En ambos os tramos preténdese, en primeiro lugar, limpar e acondicionar ambas as marxes do camiño para dotar posteriormente con zahorra as áreas máis deterioradas e conseguir un sobreancho de 50-75 centímetros aproximadamente.

Posteriormente prepararase a chaira do viario corrixindo onde sexa preciso o peralte e aplicarase unha capa de asfalto. Ademais poranse novas tapas de rexistro de abastecemento, saneamento e pluviais e limparanse as taxeas existentes ás marxes dos viarios para asegurar o correcto percorrido das augas pluviais.

A xuízo do concelleiro Miguel Tenreiro “unha vez acometidas as obras os camiños terán un ancho maior, perfectamente pavimentado, co fin de mellorar a circulación vehicular e peonil da zona”. O orzamento das obras en Soñeiro ascende a 54.507€.

Obras en Osedo

As obras previstas se levarán a cabo en dous camiños da parroquia de Osedo. O camiño de Torrente e o camiño da Fraga. Todo iso nos lugares de Seixeda e A Fraga cunha lonxitude total de 1.220 metros e unha anchura de entre 3 e 5 metros.

Co paso do tempo estes camiños presentan unha superficie irregular e patoloxías diversas como debullado nalgúns puntos, escaso mantemento das cunetas ou afundimentos por compactación debido á instalación de redes de auga e saneamento.

Por iso desde a concellaría de Obras e Servizos preténdese a pavimentación de ambos camiños e previamente realizar labores de acondicionamento do firme e a limpeza das cunetas a ambos lados do camiño.

A obra proxectada consegue unha unidade funcional completa ao executarse a reparación, lixeiro ensanche, instalación de canalización de pluviais e pavimentado. O orzamento desta actuación ascende a 89.879€

Autorizacións

Tanto nas obras de Soñeiro como nas de Osedo o concello precisa contar con autorizacións de varias entidades como Patrimonio e Augas de Galicia.

No caso do tramo que discorre do cruze de Costa até o cemiterio municipal este discorre nunha parte a menos de 50 metros de distancia dun hórreo inventariado sito en Campo do Sar e tamén á beira da Casa Reitoral de San Xián de Soñeiro polo que será necesario contar co informe favorable do Servizo de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.

Respecto ao outro tramo de obras en Soñeiro, o que discorre até a estrada AC-182, estaría en zona de afección da citada estrada polo que se deberá obter autorización da consellería competente en materia de estradas da Xunta de Galicia.

Pola súa banda as obras en Osedo necesitarán da autorización de Augas de Galicia, debido á existencia dunha protección especial de cauces en varios tramos da obra, así como da Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Galicia (CTPHG) ao existir dous hórreos na Fraga catalogados como construcións protexidas.

Arquivado en