Sada dotará de servizo de distribución de auga varios camiños da parroquia de Osedo

18 / ENE / 2021

Sada dotará de servizo de distribución de auga varios camiños da parroquia de Osedo

Actualmente a licitación está en fase de valoración sendo o orzamento da actuación de 136 439,98 euros.

Sada, 11 xaneiro 2021.

O Concello de Sada acometerá unha nova dotación do servizo de distribución de auga na parroquia de Osedo. A actuación, que se atopa en fase de valoración de ofertas, contempla obras de distribución de auga potable no Camiño do Palomar,Camiño da Torrente e Camiño dás Gateñas.

A actuación consistirá na colocación de 1.450 ml de condución de abastecemento de auga no camiño do Palomar, camiño da Torrete e camiño das Gateñas, todos eles situados en Osedo, así como a pavimentación do pavimento existente. Ditas obras cumpren coa normativa urbanística municipal e demais lexislación urbanística contan cos informes sectoriais doutras Administracións para a súa execución.

Obras a realizar:

As obras consistirán na instalación de diversas canalizacións de distribución de auga potable, que conectarán con redes xa existentes, de tal forma consígase dotar do servizo de auga potable a un maior número de veciños que até agora carecían do servizo de abastecemento municipal. Neste proxecto contémplanse os traballos de demolición de pavimento existente, previo corte, nos casos de pavimento de formigón ou de mestura bituminosa, apertura de gabia, colocación de tubaxe, así como de valvulería e pezas especiais coas súas correspondentes ancoraxes, e reposición dos pavimentos existentes.

 

CAMIÑO DO PALOMAR: Proxéctanse 273,47 ml de condución de abastecemento, cinco acometidas, instalación de válvulas e conexión á rede así como reposición do pavimento.

CAMIÑO DÁ TORRENTE: Proxéctanse 214,00 ml de condución de abastecemento, a instalación de seis válvulas e a conexión á rede así como reposición do pavimento.

CAMIÑOS DAS GATEÑAS: Proxéctanse 961,61 ml de condución de abastecemento, a instalación de 16 acometidas, instalación de válvulas e conexión á rede existente, así como reposición de pavimento.

Dadas as características das obras descritas, considérase necesario para a súa total terminación e entrega ao uso público o prazo de dous meses a partir da data de adxudicación definitiva polo Concello. Actualmente a licitación está en fase de valoración sendo o orzamento da actuación de 136 439,98 euros.

Arquivado en