Sada contará cun novo carril-bici que aliviará o transito peonil do paseo marítimo

12 / DEC / 2015

Sada contará cun novo carril-bici que aliviará o transito peonil do paseo marítimo

O novo recorrido que se propón apartase do tránsito dos veciños e veciñas que disfrutando Paseo Marítimo, xa que descorre polo límite exterior das zonas verdes.

O Concello de Sada invertirá 75.000€ na seguridade vial das persoas.

- Planos proxecto reordenación tráfico ciclista

Sada 12 decembro 2015.

O goberno municipal do concello de Sada proporá ao Pleno do  concello incluír no Plan de Acción Social (PAS) da Deputación da Coruña o proxecto de “Reordenación do tráfico ciclista no paseo marítimo de Sada” coa creación dun novo carril bici que discorrerá dende as inmediacións do edificio modernista da Terraza ata a súa conexión co carril bici que comeza en fronte a Casa da Cultura.

Este proxecto nace co obxetivo de buscar unha solución ao problema que existe co carril-biciactual. “Hoxe en día, sinala o concelleiro de Obras e Servizos, Miguel Tenreiro, nos atopamos cun carril-bicique unha vez terminado o tramo de maior segregación discorre en paralelo ao paseo marítimo sen ningún tipo de separación co espazo destinado aos peóns”.

A xiucio do concelleiro “isto provoca que os peóns,especialmentenos fines de semana e nos meses de verano nos que a zona tengran afluenciade persoas, invadan oespazodestinado a bicicleta,e viceversa”.

“Ademais, prosigue Tenreiro, ao longo do carril existe unha gran zona verdena quese atopan un conxunto de instalacións deportivas, o parque infantil, lugares de lecer ou o parque  biosaludable, moi utilizado por persoas maiores, que producen un continuo paso de persoas a través docarril-bici, que acrecenta o risco de todas elas”.

Por todas estas circunstancias e ademáis para dotar de unha infraestructura para os ciclistas acorde coas indicacións da Dirección Xeral de Tráfico o goberno municipal, a través da concellería de Obras e Servizos, realizou o proxecto para a creación dun novo itinerario ciclista que permita a circulación de forma cómoda e segura aos usuarios, e non interfira co tráfico peonil.

O Concello de Sada invertirá 75.000€ na seguridade vial das persoas co proxecto “Reordenación do tráfico ciclista no paseo marítimo de Sada” para o que tomouse como referencia o “Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura,señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento de carril bici” da Dirección  Xeral de Tráfico do Ministerio do Interior para os criterios de deseño.

O recorrido que se propón apartase do tránsito dos veciños e veciñas que disfrutan do paseo marítimo,xa que descorre polo límite  exterior das zonas verdes. Nos puntos nos que se circule en paralelo ao tráfico rodado, a cotado carril será diferenciada a dosvehículos,coa intención de mellorar a seguridade dos ciclistas.

- O Concello de Sada invertirá 75.000€ na seguridade vial das persoas.
 
Sada 12 decembro 2015.
 
O goberno municipal do concello de Sada proporá ao Pleno do  concello incluír no Plan de Acción Social (PAS) da Deputación da Coruña o proxecto de “Reordenación do tráfico ciclista no paseo marítimo de Sada” coa creación dun novo carril bici que discorrerá dende as inmediacións do edificio modernista da Terraza ata a súa conexión co carril bici que comeza en fronte a Casa da Cultura.
 
Este proxecto nace co obxetivo de buscar unha solución ao problema que existe co carril-biciactual. “Hoxe en día, sinala o concelleiro de Obras e Servizos, Miguel Tenreiro, nos atopamos cun carril-bicique unha vez terminado o tramo de maior segregación discorre en paralelo ao paseo marítimo sen ningún tipo de separación co espazo destinado aos peóns”.
 
 
A xiucio do concelleiro “isto provoca que os peóns,especialmentenos fines de semana e nos meses de verano nos que a zona tengran afluenciade persoas, invadan oespazodestinado a bicicleta,e viceversa”.
 
“Ademais, prosigue Tenreiro, ao longo do carril existe unha gran zona verdena quese atopan un conxunto de instalacións deportivas, o parque infantil, lugares de lecer ou o parque  biosaludable, moi utilizado por persoas maiores, que producen un continuo paso de persoas a través docarril-bici, que acrecenta o risco de todas elas”
.
Por todas estas circunstancias e ademáis para dotar de unha infraestructura para os ciclistas acorde coas indicacións da Dirección Xeral de Tráfico o goberno municipal, a través da concellería de Obras e Servizos, realizou o proxecto para a creación dun novo itinerario ciclista que permita a circulación de forma cómoda e segura aos usuarios, e non interfira co tráfico peonil.
 
O Concello de Sada invertirá 75.000€ na seguridade vial das persoas co proxecto “Reordenación do tráfico ciclista no paseo marítimo de Sada” para o que tomouse como referencia o “Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura,señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento de carril bici” da Dirección  Xeral de Tráfico do Ministerio do Interior para os criterios de deseño.
 
O recorrido que se propón apartase do tránsito dos veciños e veciñas que disfrutan do paseo marítimo,xa que descorre polo límite  exterior das zonas verdes. Nos puntos nos que se circule en paralelo ao tráfico rodado, a cotado carril será diferenciada a dosvehículos,coa intención de mellorar a seguridade dos ciclistas.

Arquivado en