Sada beneficiarase o próximo ano dunha rebaixa no imposto de bens inmobles (IBI)

07 / DEC / 2015

Sada beneficiarase o próximo ano dunha rebaixa no imposto de bens inmobles (IBI)

O goberno municipal decidiu non levar a pleno a modificación do IBI, que supoñería continuar con 0,60% de tipo impositivo para os inmuebles de natureza urbana, e volve ao tipo que estaba establecido no municipio, antes de que o goberno estatal decidise subilo, que era do 0,50%.

A diferenza de ingresos coa baixada do IBI compensarase con outras partidas tamén provenientes do ata imposto.

O goberno municipal está preparando unhas novas ordenanzas fiscais que entrarán en vigor progresivamente nos próximos anos e que serán "máis xustas coas clases traballadoras".

Sada 7 decembro

A finais do ano 2011 o goberno do estado anunciou unha subida do tipo impositivo do imposto sobre bens inmuebles (IBI) urbanos para os anos 2012 e 2013 co obxectivo de que se puidesen conseguir os obxectivos de déficit necesarios para alcanzar a estabilidade presupuestaria. En abril do 2013 o Goberno de España no Plan de Estabilidade de 2013 remitido a Bruxelas anunciaba que que dita subida continuaba máis anos ?con obxecto de dotar de maiores recursos ás entidades locais?.

Os concellos fixan, dentro dunhas marxes, canto se ha de pagar polos inmuebles que se sitúan no seu territorio. Ao valor catastral do inmueble, aquel que reflicte o valor do chan no que se sitúa e a edificación, aplícaselle un coeficiente que varía entre un 0,4% e un 1,3% para os inmuebles urbanos. En Sada o tipo impositivo dos últimos anos do IBI, coa subida decretada polo goberno estatal, foi do 0,60%.

Agora o goberno municipal decidiu non levar a pleno a modificación do IBI, que supoñería continuar con 0,60% de tipo impositivo para os inmuebles de natureza urbana, e volve ao tipo que estaba establecido no municipio, anterior á decisión de subilo do goberno estatal, que era do 0,50%.

Este non será o único imposto que se baixe en Sada. O goberno presidido por Benito Portela ten na súa folla de ruta a redistribución de impostos ao longo do mandato para favorecer, en especial, ás clases traballadoras que son as que máis pagaron en impostos nos últimos anos.

"Temos que redistribuir o que pagan os veciños e veciñas en Sada, sinala Benito Portela. Desde o goberno municipal acordamos non manter o IBI no 0,60%, como fixeron noutros concellos, e volver ao 0,50% que estaba establecido en Sada antes de que o goberno do estado decidise subir o imposto. Pero tamén estamos preparando unhas novas ordenanzas fiscais que entrarán en vigor progresivamente nos próximos anos e que serán máis xustas coas clases traballadoras".

Outras vías de ingreso.

En números aproximados esta baixada do IBI supoñerá unha redución de ingresos en Sada que o goberno municipal compensará con outras partidas tamén provenientes do IBI.

En primeiro lugar, unha vez poxado o hotel Sada Mariña, ao concello de Sada débenlle 122.000 euros correspondentes a leste tributo que terá que cobrar nos próximos meses. Aínda que non está determinada a cantidade exacta que se abonará polas débedas do IBI do hotel esta cifra, xunto cos recibos do IBI que a partir deste ano terá que pagar o hotel, virán compensar unha parte da baixada do tipo a 0,50% este ano.

Outra parte compensarase co aumento de inmuebles que no ano 2016 terán que abonar este imposto. Desde Inspección Catastral, do Ministerio de Facenda, realizouse nos últimos meses a comprobación de bens inmuebles dos municipios españois co fin de proceder á incorporación ou modificación de datos no Catastro Inmobiliario cando se incumplieron as obrigacións fiscais de declaralos ou comunicalos.

Con esta comprobación afloraron novas bases imponibles de inmuebles en Sada que deberán facer fronte ao imposto dos últimos anos e tamén ao recibo do ano 2016. Aínda que desde Catastro non comunicaron ao Concello de Sada o total de bens inmuebles que terán que abonar o IBI e a cantidade que iso supoñerá para as arcas do municipio un cálculo extraoficial sitúao nun promedio na provincia da Coruña do 10%, o que supoñerá uns ingresos para Sada de 200.000 euros.

O goberno municipal decidiu, dentro do seu compromiso de non cargar con subidas de impostos aos veciños e veciñas do municipio, que é preferible compensar con estas cantidades o descenso do IBI nun 0,10% polo que durante o 2016 os recibos do IBI de natureza urbana baixarán en Sada.Arquivado en