Relación aprobados Auxiliar Administrativos y Operarios rebaremación OEP 2005 en ejecución de la sentencia dictada en el PO 862/2010

26 / MAR / 2024

Relación aprobados Auxiliar Administrativos y Operarios rebaremación OEP 2005 en ejecución de la sentencia dictada en el PO 862/2010

A Alcaldía do Concello ditou o 26 de maio de 2023 a resolución 1022/2023, que a continuación se transcribe literalmente: Logo de ver as propostas do Tribunal Cualificador, nomeado en execución de sentenza polo Decreto da Alcaldía núm.693/2022, do 20 de maio (BOP núm.96, 23-5-2022), correspondentes ás probas selectivas para a provisión das prazas vacantes de: once (11) de auxiliar administrativo, e tres (3) de operario, pertencentes á oferta de emprego público de 2005.

Arquivado en