O servizo municipal de axuda coa solicitude do IMV atendeu a máis de 300 persoas

16 / SEP / 2020

O servizo municipal de axuda coa solicitude do IMV atendeu a máis de 300 persoas

O Concello de Sada, a través da Concellería de Benestar e Igualdade, puxo a disposición da cidadanía este servizo do 19 de xuño ao 4 de setembro para informar e axudar na tramitación do Ingreso Mínimo Vital e o Programa de Axudas nos Alugueiros de Vivenda Habitual.

Sada, 16 setembro 2020.

O Concello de Sada, a través da Concellería de Benestar e Igualdade, puxo a disposición da cidadanía un servizo de apoio para a atención para a solicitude do Ingreso Mínimo Vital e o Programa de Axudas nos Alugueiros de Vivenda Habitual para minimizar o Impacto Económico e Social da Covid-19.

Desde o 10 de xuño ata o 4 de setembro se habilitaron tres vías de atención á cidadanía: Atención telefónica, correo electrónico e atención presencial con previa cita, na aula CeMIT. As dúas primeiras vías foron habilitadas tanto para a resolución de consultas realizadas pola cidadanía sadense ao respecto das dúas liñas de axuda como para concertar cita para o servizo de atención presencial. Pola súa parte, o punto de atención presencial foi habilitado para a tramitación das solicitudes, con cita previa.

En total este servizo atendeu a 324 persoas que contactaron por estas tres canles. Un total de 168 persoas contactaron por vía telefónica como primeira opción para solicitar apoio ao servizo. Destas o 70% (isto é, 116 persoas) contactaron en relación ao Ingreso Mínimo Vital, ao que hai que sumarlle outras 20 persoas que contactaron en relación a ambas liñas de axuda, o que resulta que 136 persoas solicitaron apoio sobre o Ingreso Mínimo Vital por vía telefónica.

Na oficina habilitada na aula CeMit foron atendidas presencialmente 132 persoas inicialmente, as que se volveu a dar cita ou enviar información por correo electrónico para a tramitación da da prestación.

No apartado de atención por correo electrónico un total de 24 persoas contactaron como primeira opción para solicitar apoio ao Servizo, podendo contactar por outras vías en posteriores ocasións. Desde este servizo se enviaron 285 correos a persoas usuarias, axuntando os folletos informativos elaborados, e ao recordatorio das citas para aquelas persoas usuarias que facilitaron un correo electrónico.

Idades e nacionalidade

En canto ao grupo de idade das persoas atendidas, á metade das persoas atendidas se sitúan no grupo de idade de entre 36 e 50 anos. En seguinte lugar, aparecen os grupos de 51 a 65 anos, cun 27%, e o de 23 a 35 anos, cun 17%. Os grupos de menos de 23 anos e máis de 65 non obtiveron apenas representación, o cal era de esperar en tanto que neses grupos de idade só se podía solicitar o Ingreso Mínimo Vital de maneira excepcional (non acontecía o mesmo no relativo á axuda ao aluguer).

No que respecta á nacionalidade das persoas atendidas, obsérvase que en torno a dúas terceiras partes eran españolas. En seguinte lugar aparecen aquelas persoas con nacionalidade nalgún estado do continente americano, que supoñen un 24%, especialmente en América do Sur, destacando principalmente Venezuela, e habendo representación de países como Uruguai, Colombia, Arxentina ou  Brasil. Con menor representación aparece o continente africano, con Senegal e Marrocos, e o europeo a excepción de España (Italia e Romanía).

Información para os demandantes

Desde este servizo se elaborou un modelo de folleto informativo para cada unha das liñas de axuda para as que estaba destinado o servizo de apoio, elaborándose sendas versións en galego e en castelán. Este material foi facilitado por correo electrónico a aquelas persoas que así o solicitasen. Así mesmo, para ambas axudas imprimiuse un total de 80 folletos informativos sendo distribuídos no punto de atención presencial do servizo.

Para facilitar o labor tanto do persoal de atención presencial como o de atención telefónica e correo electrónico, elaborouse unha guía de apoio para cada unha das liñas de axuda para as que estaba destinado o servizo de apoio. Imprimíronse dúas copias de cada guía, correspondéndose unha copia para dispoñer no punto de atención presencial e unha para facilitar o labor na atención telefónica.

Tamén foi elaborado un documento no que se recollía a información facilitada polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Inclusión nas diferentes chamadas que se realizaron para consultas. Á parte, foi elaborado outro material necesario para a tramitación das solicitudes de axuda,

Tamén foi elaborado o material necesario para a correcta indicación do punto de atención presencial, constando coas sinalizacións da porta de acceso e con información básica referida ao horario e outras vías de contacto; así como o correcto uso das medidas de seguridade derivadas da Covid-19, como é o uso do xel desinfectante posto á disposición das persoas usuarias do Servizo.

 

Arquivado en