Mellora de seguridade viaria nunha decena camiños das parroquias de Sada

30 / MAR / 2019

Mellora de seguridade viaria nunha decena camiños das parroquias de Sada

-O Concello de Sada, a través da concellaría de Obras e Servizos, comezou esta semana a mellora da seguridade viaria de camiños nas parroquias de Veigue, Carnoedo, Meirás, Soñeiro e Mondego onde realizará obras de limpeza  de cunetas, servizos, dotación de áridos e rega asfáltico.

Sada 30 marzo 2019

A concellaría de Obras e Servizos, xestionada por Miguel Tenreiro, realizou un estudo de numerosos camiños nas parroquias xeralmente con escaso firme e con canalizacións de pluviais en cuneta aberta que se foron deteriorando como consecuencia do paso do tempo e o tráfico intenso soportado con todo tipo de vehículos: transporte escolar, circuítos de distribución, recollida de produtos, vehículos empregados pola construción de vivendas, etc. O que fai necesario a dotación dun maior paquete de firmes que impida a súa destrución, así como mellorar a comodidade e seguridade dos peóns e condutores.

Desde a concellaría de Obras e servizos actuarase nos camiños de Lapa na zona da Valexa en Veigue, camiño da Braña de Arriba en Piñeiro (Meirás), camiño de Tumbadoiro a Cimás (Meirás), camiño do Redondo (Meirás), camiño da Cañota en Vilar (Meirás), camiño dá Viladona en Mandín (Soñeiro), camiño de Trasín a Soutovello (Mosteirón), camiño de Amexeiral ao Valo (Mondego), camiño de Mazón en Amexeiral (Mondego) e camiño de Quintán a Vertín (Mondego) e camiño da Xesteira en Souto (Carnoedo).

Nesta obra preténdese mellorar camiños en practicamente todas as parroquias do municipio co afirmado do firme, regularizando as rasantes para evitar badenes, rebacheando e por último aplicando un tratamento bituminoso a base de regas asfálticos para o pavimento de rodaxe.

Preténdese ademais a ampliación do ancho da calzada que incida na mellora da seguridade viaria e mellore o paso de automóbiles en zonas de curvas ou en cruces, case sempre de baixa visibilidade e a mellora do firme coa incorporación de novas capas máis adecuadas ás características do tráfico rodado que soportan.

Igualmente realizaranse obras de mellora da drenaxe, reforzo de cunetas e a mellora da sinalización así como mantemento tanto do pavimento existente (escarificaciones e compactaciones, rebacheo, tratamentos superficiais, etc.) como das marxes (limpeza e perfilado de beiravías e cunetas), reforzos dos noiros e terrapléns. Ademais inclúese a dotación nalgún dos camiños tubaxes soterradas para o servizo de saneamento, así como a posta a cota de pavimento definitivo as tapas dos rexistros existentes, basicamente de auga e saneamento

Dadas as características e o volume das obras proxectadas estás estarán terminadas durante o mes de xuño.

Arquivado en