II CERTAME DE MICRORELATO DA REDE FEMINISTA SADENSE

08 / MAR / 2022

II CERTAME DE MICRORELATO DA REDE FEMINISTA SADENSE

A Rede Feminista Sadense convoca, coa colaboración do Concello de Sada, o II certame de Microrrelatos do 8 de marzo, Día Internacional da Muller

GAÑADORAS

I CERTAME MICRORRELATO 8 DE MARZO

Este ano,  a Rede Feminista Sadense recibiu un total de 28 traballos no II certame de microrrelato 8 de marzo, 23 na categoría de 7 a 11 anos e 5 na categoría de 12 a 17 anos. o 8 de marzo anunciaron o nome das gañadoras. 

Categoría 7-11 anos:

  • Gañadora: Aroa R. B.
  • Accésit:Laura B. M.

Categoría 12-17 anos:

  • Gañadora: Laura P. S.
  • Accésit: Irene P. C.

CERTAME

Con motivo da vindeira celebración do Día Internacional da Muller, 8 MARZO 2.022, xornada para reivindicar os dereitos e a igualdade de oportunidades así como denunciar as desigualdades e a violencia que veñen sofrindo as mulleres ó longo da historia, REDE FEMINISTA SADENSE convoca o II CERTAME de MICRORRELATO.

Poderán participar nenos e nenas, mozos e mozas, con idades comprendidas entre os 7 anos e os 17 anos.

Este certame convócase nas seguintes DOUS CATEGORÍAS:

1º.- Categoría MICRORRELATO-INFANTIL para participantes con idades comprendidas entre7 e 11 anos (ambos incluidos)

2º.- Categoría MICRORRELATO-XUVENIL para participantes con idades comprendidas entre 12 e 17 anos (ambos incluidos)

O microrrelato deberá remitirse escrito en lingua galega ou castelá e deberá ser orixinal, cunha extensión máxima de 150 palabras. Poderá ser presentado en forma manuscrita ou a máquina, e cada concursante poderá presentar tantos microrrelatos como desexe.

Os traballos deberán ser remitidos en formato .PDF ó enderezo de correo electrónico redefeministasadense@gmail.com xuntando ó mesmo os seguintes datos persoais do/a autor/a: Nome completo, idade, curso e centro escolar, localidade de residencia, enderezo de correo electrónico e teléfono de contacto así como autorización de participación asinada pola nai/pai/tutora/tutor legal no caso dos menores de idade. É moi importante que os traballos sexan remitidos con calidade óptima, non borrosa e lexibles A data límite de presentación dos traballos será o día 1 de marzo de 2022.

BASES COMPLETAS DE PARTICIPACIÓN

Arquivado en