Segunda edición da Feira do Libro e Disco Antigo e de Ocasión de Sada

21/04/2017

Segunda edición da Feira do Libro e Disco Antigo e de Ocasión de Sada

A concellería de Promoción Económica, Turismo e Medio Ambiente, xestionada por Liss Suárez Becerra,  organiza a segunda edición da Feira do Libro e Disco Antigo e de Ocasión de Sada. 

BASES II FEIRA DO LIBRO E DISCO ANTIGO E DE OCASION DE SADA 

ANEXO I. SOLICITUD DE INSCRIPCION NA II FEIRA DO LIBRO E DISCO ANTIGO E DE OCASION DE SADA 


Poderán participar na Feira todas aquelas persoas que realicen a solicitude en tempo e forma e que os produtos que comercialicen sean consontes co espititu da feira, como pode ser material músical; libros, comics ou material editorial; artigos de época; antigüedades; mobiliario, material de electronica, electricidade, imaxe e son; númismatica e filatelia, etc.

O prazo para presentar as solicitudes será de oito días naturais, do 21 ao 28 de abril (ambolos dous incluidos).

As solicitudes deberán enviarse no modelo de inscrición debidamente cumprimentado que se pode descargar na parte superior.

O horario de venta ao público o día 13 de maio será de 15:00 ás 00:00 horas. O horario de venta do dia 14 de maio será de 10:00 ás 18:00 horas.

A organización resolverá as solicitudes e notificará a concesión de posto .

A taxa polos días do evento será a regulada na O. Fiscal nº 16 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso publico, publicada no BOP nº 125/2016, de 4 de xullo. Sendo sesenta euros (60€) polos dous días.

A concellería facilitará puntos de luz na Feira, contenedores de lixo no recinto, seguridade nocturna e publicidade da feira .


Arquivado en:
Novas. Promoción económica, turismo e medio ambiente. Sada.

Temas:
Economía. Turismo. Participación cidadá.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores. Turistas.

AXENDA