Sada inclúe a renovación do Paseo Marítimo no Plan de Obras Provincial

15/12/2017

Sada inclúe a renovación do Paseo Marítimo no Plan de Obras Provincial

O paseo marítimo é unha das infraestruturas de referencia do centro de Sada, pero leva sen reformar desde os anos noventa, fóra da recente remodelación do carril bici, e ante a súa evidente deterioración inclúese a súa reforma dentro dos proxectos financiados pola Deputación no seu Plan de Obras e Servizos que se debaterán no pleno do próxzimo martes.


Sada 15 de decembro 2017

A proposta, para a que se establece un orzamento de 217.208 euros, contempla unha mellora para o pavimento, que se atopa moi danado no tramo do paseo do porto e ten danos puntuais no paseo da praia e na praza Suárez Picallo. Os traballos previstos recollen o repintado de varios tramos de carril bici, en cor vermella, como o último realizado. Tamén a reparación dos puntos gretados do paseo peonil de formigón vermello do tramo do porto, onde se propón eliminar barreiras arquitectónicas e o acabado de todo o tramo con pavimento de cor ocre.

Pasos de peóns

O proxecto inclúe unha racionalización de pasos de peóns, para minimizar o número de cruces e eliminar puntos perigosos. Así mesmo, propón o cambio das baldosas hidráulicas onduladas danadas da praza Suárez Picallo por outras novas. Co paso do tempo tamén se detectaron cruces peonís nas áreas verdes, que se dotarán de laxas para evitar zonas de barro.

Non só recóllese unha renovación do pavimento, senón tamén unha actuación nas zonas verdes, substituíndo os exemplares en mal estado ou vellos, xa que algúns supoñen un problema de seguridade. Así mesmo, inclúese a plantación de árbores que acheguen cores máis cálidas ao conxunto do paseo, como os Quercus rubra ou o Acer palmatum.

Na análise realizada detectouse un problema de asentamento no recheo sobre o que se apoia o paseo, debido ao cal se rexistran charcos en puntos baixos nas áreas verdes, o que fai que os días de choiva intensa alagar e crense espazos con barro, o que complica o seu uso como área de xogos.

Por iso, melloraranse as drenaxes, tras actuar en todo o céspede. Actualmente tamén hai un problema coa rega, en varios puntos, con instalacións que non son reparables, polo que se optará por unha renovación completa. A idea é instalar aspersores de diferentes alcances, difusores ou goteros, así como elementos de regulación. Este proxecto pretende manter as dúas áreas diferenciadas de paseo, xunto á praia para nenos e actividades, e o do porto, de paso cara á hostalaría e os peiraos.

Oito plans que superan o millón 

O proxecto de renovación do paseo marítimo non é o único que se prevé incluír nos plans provinciais, senón que se recollen outro sete máis, o que eleva o investimento ao millón de euros. Estas propostas son as que levarán a aprobación no pleno do martes. Neste sentido, dentro do POS+ 2018 proponse tamén a mellora da seguridade e a instalación de iluminación pública (112.037 euros), a mellora da accesibilidade a Fontán e a reparación da escaleira da Avenida do Porto (64.642 euros), e a construción dunha senda peonil e a instalación de servizos na estrada AC-163 desde a escola ata a estrada DP-7504, ao seu paso por Carnoedo (115.141 euros). Así mesmo, ao pleno do martes levarán tamén os proxectos incluídos no préstamo provincial 2018, co que se propón realizar a reparación e actualización das instalacións de pozos de bombeo (138.093 euros), a renovación da rede de abastecemento na avenida Barrié da Maza, Praza de España e Igrexa Nova (53.215 euros), e tamén as obras de ampliación e acondicionamento da zona de xogos do CEIP Pedro Barrié dá Maza (70.000 euros). 

Así mesmo, proponse, dentro do Plan Complementario, que se rehabilite o sistema viario do polígono industrial de Coiro, en Soñeiro (232.261 euros).

Arquivado en:
Alcaldía. Novas. Facenda, participación cidadá, transparencia, normalización lingüística e seguridade cidadá. Administración local, obras e servizos. Urbanismo e emprego. Sada.

Temas:
Urbanismo. Mobilidade. Medio ambente. Participación cidadá. Obras e servizos.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.

AXENDA