Sada “humanizará” a Praciña do Conde para integrala na contorna.

15/03/2017

Sada “humanizará” a Praciña do Conde para integrala na contorna.

A Concellaría de Obras e Servizos, xestionada por Miguel Tenreiro, proxecta intervir na Praciña do Conde, onde se substituirán e ampliarán as redes de servizos e as súas acometidas, e renovaranse as pavimentaciones coa idea de humanizar a contorna e integralo na contorna.


Sada, 15 marzo 2017

Esta actuación, en pleno centro do municipio, é unha das incluídas no paquete de obras proposto e aprobado por Sada para realizar con cargo ao POS+ da Deputación da Coruña.

A intención pasa por promover o tránsito peonil permitindo a circulación de vehículos soamente para carga e descarga ocasional e para os garaxes, dotando a rúa de ampliar beirarrúas e pavimentos idénticos aos da Tenencia ou a avenida de Linares Rivas, eixo do Centro Comercial Aberto de Sada.

O prazo de execución estimado é de tres meses, sendo o período previsto para acometer as actuacións o comprendido entre setembro e decembro de 2017. O orzamento inicial ascende a 120.000 euros, de acordo co proxecto elaborado por técnicos do departamento de Infraestruturas de Sada.

ADECUACIÓN

A obra da Praciña do Conde completarase coa instalación dos tramos necesarios de tubaxes que permitan dirixir as augas provenientes das cubertas dos edificios existentes directamente ao colector subterráneo que se proxecta, así como das residuais, ademais de substituír todas as acometidas aos inmobles que non cumpran cos criterios de materiais adecuados e a separación de residuais e pluviais, da mesma maneira que se fixo nos últimos anos noutras rúas comerciais do municipio, como a de Linares Rivas, ou barrios populares como o da Tenencia.

O proxecto contempla a demolición do conxunto do pavimento actual e a súa posterior retirada, e a escavación, manual ou mecánica, do tramo, para a localización, substitución e inclusión dos servizos que se proxectan, apuntaron desde o Concello de Sada. 

Arquivado en:
Alcaldía. Novas. Facenda, participación cidadá, transparencia, normalización lingüística e seguridade cidadá. Administración local, obras e servizos. Urbanismo e emprego. Sada.

Temas:
Subvencións e axudas. Urbanismo. Vivenda. Mobilidade. Participación cidadá. Obras e servizos.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.

AXENDA