O equipo movil de expedición do DNI chegará a Sada o vindeiro mes de outubro

27/08/2018

O equipo movil de expedición do DNI chegará a Sada o vindeiro mes de outubro

Tal como se vén realizando habitualmente en anos anteriores e segundo o acordado, en relación ao programa de expedición do Documento Nacional de ldentidad (D.N.l.) os próximos días 04 e 05 de outubro e 24e 25 de outubro de 2018 o Equipo Móbil do DNl desprazarase á nosa localidade, a fin de efectuar a expedición dos documentos de identidade. Estímase unha cota diaria de 55 solicitudes. Todos aqueles interesados deberán formalizar a inscrición no edificio de servizos administrativos (antiga casa consistorial) do Concello deSada.

Arquivado en:
Alcaldía. Novas. Facenda, participación cidadá, transparencia, normalización lingüística e seguridade cidadá. Comunicación.

Perfís:
Veciños.

AXENDA