Anuncio licitación dos servizos de bar e mantemento da piscina das Cerámicas do Castro.

30/06/2017

Anuncio licitación dos servizos de bar e mantemento da piscina das Cerámicas do Castro.

O contrato ten por obxecto os servizos de explotación dun bar nas instalacións da piscina “Pía do Loureiro”, sita nas Cerámicas do Castro para venda de xeados, lamberetadas, refrescos e bocadillos, así como o mantemento de dita piscina, con suxeición ás prescricións técnicas aprobadas. As necesidades administrativas a satisfacer mediante o contrato son as de ofrecer servizos aos usuarios da piscina, en exercicio da competencia municipal de promoción do deporte e da ocupación do tempo libre.


Arquivado en:
Alcaldía. Novas. Contratos menores. Facenda, participación cidadá, transparencia, normalización lingüística e seguridade cidadá. Deportes.

Temas:
Economía. Deporte. Participación cidadá.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.

AXENDA