A Policía Local de Sada formula 40 denuncias no Estado de Alarma

24/03/2020

A Policía Local de Sada formula 40 denuncias no Estado de Alarma

O concello de Sada ven de reforzar con catro novas incorporacións a plantilla da Policía Local que realizará turnos de 24 horas no Estado de Alarma


Sada, 24 marzo 2020.

Logo duns días de advertencias e colaboración cos veciños a Policía Local de Sada está permanentemente na rúa tanto para atender as necesidades da veciñanza como para facer cumprir as abrigas ditadas polo Decreto do Estado de Alarma.

Desde a entrada en vigor do Estado de Alarma e ata o 23 de marzo a Policía Local de formulou un total de 40 denuncias por diversos motivos: Incumprir as normas sobre utilización dos vehículos; saír á rúa co can, estando a máis de 1 km. do domicilio; trasladarse dende outros concellos para facer compra; reunións de varias persoas na rúa; desprazamento de outros concellos para asistir a actos relixiosos, etc.

O concello de Sada ven de reforzar no mes de marzo  con catro novas incorporacións a plantilla da Policía Local que realizará turnos de 24 horas durante todo o tempo que dure o Estado de Alarma, garantizando a cobertura de todas as horas, incluídas as noites.

Desde o Concello de Sada se insiste en que se velará pola seguridade de todos con toda a veciñanza cos medios que temos, e agradecen o comportamento correcto da maioría dos veciños cumprindo co ditado polas autoridades.

Arquivado en:
Carnoedo. Novas. Alcaldía . Meirás. Mondego. Mosteirón. Avisos. Osedo. Sada. Facenda, Administración Local, Administración Electrónica, Contratación e Seguridade Cidadá. Soñeiro. Veigue.

Temas:
Benestar Social. Mobilidade. Participación cidadá.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.