BOLSAS DE EMPREGO PARA POSTOS DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

28 / XUL / 2020

BOLSAS DE EMPREGO PARA POSTOS DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS

O Concello de Sada abre a convocatoria do proceso selectivo para a formación de BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE PERSOAL LABORAL OU PERSOAL FUNCIONARIO DE XEFE DE BRIGADA, PEÓN DE BRIGADA E PEÓN-CONDUTOR DE BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS E OUTROS POSTOS RELACIONADOS CO MANTEMENTO MEDIOAMBIENTAL E XESTIÓN DA BIOMASA E PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE.
 
Importante: O prazo de presentación de instancias comeza ao día seguinte da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. 
 
Cada proceso supón o pagamento dunha taxa diferenciada.
 
 
BOLSA DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE PERSOAL LABORAL OU PERSOAL FUNCIONARIO PEÓN-CONDUTOR DE BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS E OUTROS POSTOS RELACIONADOS CO MANTEMENTO MEDIOAMBIENTAL E XESTIÓN DA BIOMASA E PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE.  
 
NORMAS ESPECÍFICAS DO DESENVOLVEMENTO DOS EXAMES:
Pola coincidencia de materias coa bolsa de peón, aínda que se realicen listaxes de admitidos e excluídos diferenciadas e resultados das probas tamén diferenciados, os exames realizaranse conxuntamente e coincidirán en todo excepto na parte tipo test que será común en 15 preguntas e en cinco realizarase un diferente para a especialidade de peón e para a especialidade de peón-condutor. No caso de que o mesmo aspirante se presente a ambas probas disporá de tempo a maiores para contestar ás 5 preguntas de cada especialidade.
 
 
BOLSA DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE PERSOAL LABORAL OU PERSOAL FUNCIONARIO DE PEÓN DE BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS E OUTROS POSTOS RELACIONADOS CO MANTEMENTO MEDIOAMBIENTAL E XESTIÓN DA BIOMASA E PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE.
 
 
BOLSA DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE PERSOAL LABORAL OU PERSOAL FUNCIONARIO DE XEFE DE BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS OU XEFATURAS RELACIONADAS CO MANTEMENTO MEDIOAMBIENTAL, XESTIÓN DA BIOMASA E PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE
 

Arquivado en