Actividades Formativas curso 2022-2023 -Bolillos e Horto Ecolóxico

07 / SEP / 2022

Actividades Formativas curso 2022-2023 -Bolillos e Horto Ecolóxico

O Concello de Sada programa unha serie e actividades socioculturais dirixidas co obxectivo de fomentar o aprendizaxe, a participación e o lecer no tempo libre da cidadanía sadense.

BASES PARTICIPACIÓN 

LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS/AS NOS CURSO SDE BOLILLOS E HORTO

 

INFORMACIÓN PARA PAGAMENTO DAS ACTIVIDADES FORMATIVAS CURSO 2022-2023

O pagamento dos 9 meses do curso (108 €) deberá fraccionarse en dous pagos que se establecen da seguinte maneira:

- 1º pagamento: Do 21 ao 27 de setembro: 54 €

- 2º pagamento: Do 19 ao 25 de xaneiro: 54 €

 O pago realizarase mediante carta de pagamento que poderá tramitarse na Oficina virtual tributaria do Concello de Sada: no apartado Autoliquidar e pagar taxas. Deberá insertar o titular (DNI) e no apartado "Que queres pagar? " seleccionar "Actividades formativas adultos". Unha vez realizado poderá pagar con tarxeta a través de pasarela de pago CECA e posteriormente descargar documento de pago para levar á entidade bancaria

IMPORTANTE: Cada documento descargado xera un código de barras diferente para o pago na entidade bancaria, non é posible utilizalo máis dunha vez. A data límite de pago é a que está recollida nas bases de participación, NON a que aparece por defecto nesta autoliquidación de taxas. O primeiro periodo de pagamento establécese entre os días 21 e 27 de setembro (inclusive)

Tamén se facilitará o documento nas dependencias de recadación do Concello (2ª andar).

Se non se realiza o pagamento dentro do prazo indicado, a persoa coa praza adxudicada perderá a mesma e será ofrecida á seguinte persoa da listaxe de agarda se a houbese.

O XUSTIFICANTE DE PAGO DEBE SER ENVIADO A OMIXSADA@GMAIL.COM INDICANDO O NOME DO ALUMNO/A

 

INFORMACIÓN DOS CURSOS:

Quen pode participar?

Poderán participar nas actividades mocidade a partir de 14 anos e adultos en xeral.

Terán preferencia no acceso á praza as persoas empadroadas en Sada, o cal será comprobado de oficio.

 

Cursos ofertados, horarios e lugar de celebración

-Bolillos: Martes de 18:00 a 20:00 h. Centro social da Casa do Pobo de Carnoedo

-Horto Ecolóxico: xoves de 17.00 a 19.00h. Horto urbano municipal da Tenencia.

No caso da actividade de horto, o horario será modificado en función das horas de luz segundo avance o curso, polo que é imprescindible a dispoñibilidade horaria do alumno as tardes dos xoves.

 

Temporalización.

As actividades formativas de adultos comezarán en outubro de 2022 e finalizarán en xuño de 2023 (inclusive). Total: 9 meses

Os periodos non lectivos que se integran no calendario escolar vixente para o curso 2022-2023 non haberá clase (Nadal, Entroido, Semana Santa, etc)

 

Solicitudes para participar nas actividades formativas

Os/as interesados/as deberán formalizar a solicitude nas actividades a través dun:

No caso de que existan débedas cos servizos económicos municipais, previa comprobación de oficio, non será admitida a solicitude. Poderá ser subsanada a débeda correspondente tendo que realizala antes do prazo de pagamento e sempre que haxa prazas vacantes.

 

Prazos de inscrición

O prazo ordinario para as solicitudes será:

Dende a súa publicación na web municipal até o día 18 de setembro (ambos inclusive).

A publicación da listaxe provisional de admitidos e de agarda, será o 21 de setembro.

 

Sorteo público

Para que as actividades se poidan realizar terá que haber un mínimo de 7 solicitudes ou polo contrario poderán ser canceladas.

No caso de superar a oferta de prazas ofertadas, realizaráse un sorteo público na OMIX o día 19 de setembro ás 13:00 h. para determinar os solicitantes con praza e os solicitantes en listaxe de agarda.

 

Cotas e periodos de pagamento:

O pagamento dos 9 meses do curso (108 €) deberá fraccionarse en dous pagos que se establecen da seguinte maneira:

- 1º pagamento: Do 21 ao 27 de setembro: 54 €

- 2º pagamento: Do 19 ao 25 de xaneiro: 54 €

Unha vez sexa confirmada a praza, os solicitantes admitidos deberán realizar o pago mediante CARTA DE PAGAMENTO que se poderá tramitar na oficina virtual tributaria do concello (www.sada.gal > Sede electrónica > Oficina virtual tributaria de Sada) ou ben se facilitará nas dependencias de recadación municipal (2ª planta)

O primeiro periodo de pagamento establécese entre os días 21 e 27 de setembro (inclusive)

Establecerase un prazo extraordinario de pagamento para persoas en listaxe de agarda e novo alumnado solicitante: a partir do 21 de setembro e en calquera momento durante o curso escolar sempre que se dispoña de prazas vacantes e pedagóxicamente sexa posible a inclusión de máis alumnado en cada actividade.

Unha vez comezado o curso non será posible realizar a devolución da cota aboada por baixa do alumno/a de forma voluntaria.

En caso de que o alumno/a non realice a pagamento da segunda cota será dado de baixa automáticamente e perderá a praza no curso que será ofertada á seguinte persoa que haxa en listaxe de agarda.

Arquivado en