WhatsApp Omix

Información da OMIX vía Whatsapp


Se vostede está interesado en recibir os avisos e a información da OMIX por vía “whatsapp” deberá gardar o seguinte teléfono na súa axenda de contactos: 665 851 262, así como cubrir os seguintes datos:

 

Protección de datos


De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 e coa Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos, infórmase á persoa interesada, quen presta o seu consentimento, que o Concello de Sada, en calidade de Responsable do tratamento, con NIF P1507600C e domicilio na Avda. Da Mariña, 25, 15160 Sada, tratará o seu número de teléfono, coa finalidade de incluílo nunha lista de difusión de noticias de interese para a cidadanía .A base de lexitimación para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento expreso, podéndoo revogar en calquera momento sen prexuízo da  solicitude dos tratamentos realizados ata ese momento. WhatsApp pode transferir datos dentro da familia de empresas de Facebook e a terceiros, incluidos os proveedores de servizos e outros socios.Os seus datos serán conservados ata que  revogue o seu consentimento. Poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad así como a limitación do seu tratamento dirixindo un escrito ao Responsable, á dirección arriba indicada ou ben no correo electrónico dpd@sada.gal ,acreditando a súa identidade.