SADA LICITA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA E XURÍDICA DUNHA NOVA RPT

24 / MAR / 2021

SADA LICITA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA E XURÍDICA DUNHA NOVA RPT

A concelleira responsable da Área de Administración Local, Pilar Taibo, afirma que con esta nova RPT “preténdese obter unha proposta suficientemente documentada para a adecuación da estrutura do persoal actual ás necesidades reais do Concello, orientada á mellora da prestación dos servizos á cidadanía.”

Sada, 23 marzo 2021

Ca finalidade de adaptar os postos de traballo do Concello de Sada ás necesidades dos novos tempos, a administración local traballa na elaboración dunha nova Relación de Postos de Traballo (RPT). Por este motivo, abriuse un proceso de licitación para a contratación do servizo de asistencia técnica e xurídica na análise, deseño, confección e implantación efectiva da nova RPT cuxa aprobación data do 2005.

Ao tempo, inclúese a realización dunha análises do adecuado dimensionamento da plantilla e postos ás competencias e servizos a prestar pola administración co obxeto de optimizar os recursos.

A concelleira responsable da Área de Administración Local, Pilar Taibo, afirma que con esta nova RPT “preténdese obter unha proposta suficientemente documentada para a adecuación da estrutura do persoal actual ás necesidades reais do Concello, orientada á mellora da prestación dos servizos á cidadanía, e que xere unha estrutura válida e real a corto e medio prazo  ao tempo que se procura a modernización e a desburocratización  da xestión para tratar de dar respostas áxiles”.

A execución do proxecto terá unha duración máxima de 10 meses por valor estimado de 16.528,93 euros e se levará a cabo en dúas fases. A primeira incluirá o deseño e elaboración do borrador inicial da RPT e do Organigrama, así como a fase de información e consultas e elaboración do borrador provisional da RPT. A segunda fase será a da negociación colectiva da RPT e elaboración da nova RPT e do Organigrama definitivos.

O prazo límite para a presentación das ofertas será o 8 de abril.